Självrisk – Vad är självrisk?

Självrisk – Vad är självrisk?

Självrisk är den avgift som du måste betala för att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende. Om du exempelvis har en självrisk på 2 000 kronor och din bil utsätts för skador till en kostnad av 8 000 kronor får du effektivt ut 6 000 kronor i ersättning. Summan på självrisken är bestämd på förhand och är lika stor oavsett vilken typ av olycka som inträffar.

Hur fungerar självrisken? 

Självrisken är en del av din försäkring som du själv kan kontrollera. När du tecknar en försäkring får du oftast välja om du vill ha en hög självrisk och lägre månadskostnad, eller en lågsjälvrisk och en högre månadskostnad (omvänd proportion). Syftet med självrisken är att ge ett ekonomiskt incitament till aktsamhet från försäkringstagarens sida. Försäkringsbolagen vill helt enkelt att du ska ha ytterligare en anledning till att vara försiktig med din egendom. 

Skillnad på grundsjälvrisk och särskild självrisk

Man bukar skilja på begreppen grundsjälvrisk och särskild självrisk. Grundsjälvrisken är försäkringens generella självrisknivå och brukar vara uttryckt i antingen kronor eller procent. I vissa delar av en försäkring kan däremot särskilda självrisker gälla. Detta brukar stå i avtalet.

Vad innebär självriskreducering?

För flera försäkringar kan du teckna så kallade tillägg som i vissa situationer ger dig självriskreducering. Det innebär att du betalar en löpande avgift för en tjänst vilket ger dig en lägre självrisk om något skulle hända. Du har kanske hyrt en bil någon gång? Det är ett vanligt exempel där många väljer att betala för en självriskreducering ifall bilen skulle skadas på något sätt.

I vissa fall kan självriskbefrielse gälla

I vissa försäkringar kan tillägg som självriskbefrielse ingå. Det innebär helt enkelt att du som försäkringstagare inte behöver betala någon självrisk vid en viss situation. Vad det kan vara beror såklart på vilken typ av försäkring det gäller och vad som ingår i den. Ett par exempel kan vara djurkollision med ett fordon som är försäkrat eller när egendom skadas på grund av till exempel en brand eller vattenskada som uppstår i din bostad.

Självrisk i hem- och villaförsäkringen

Hur hög självrisk du betalar för din hemförsäkring beror på vilken typ av skada det gäller och vad du och försäkringsbolaget har kommit överens om.

Vissa delar i hemförsäkringen gäller utan självrisk, vilket innebär att du inte behöver betala någon del av skadekostnaden. Händelser som brukar gälla utan självrisk är exempelvis

  • identitetsstöld

  • krisförsäkring

  • avbeställningsskydd.

En villaförsäkring säljs ofta tillsammans med en hemförsäkring, men du kan även teckna försäkringarna hos två olika försäkringsbolag. Fördelen med att ha villa- och hemförsäkringen i samma försäkringsbolag är att du vanligtvis slipper betala dubbla självrisker om något händer dina saker och själva byggnaden.

Chatta