Force majeure – Vad betyder force majeure?

Force majeure är ett juridiskt begrepp som befriar alla parter från att uppfylla sina delar i ett avtal. Ordet kommer från franskan och betyder ”övermakt”.

Force majeure kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom ens kontroll, och som gör det omöjligt för ena parten att uppfylla sin del i avtalet. Det kan till exempel röra sig om naturkatastrofer eller krig.

Force majeure i kontrakt

Force majeure är en vanlig klausul i kontrakt. Klausulen definierar vad för typ av händelser som utgör en force majeure. Den förklarar vad som gäller vid den typen av tillfällen och berättar vem som ska avgöra om det är en force majeure eller inte.

Force majeure är vanligt i kontrakt inom försäkringsbranschen. Den kan befria försäkringsbolagen från ersättningsskyldighet om de har skrivit in undantag för skador orsakade av force majeure i sina villkor.

Klausulen kan också ge försäkringsbolaget längre tidsfrister vid skadehantering.

Exempel på när force majeure kan tillämpas

Force majeure kan användas när stora, oförutsägbara eller världsomvälvande händelser inträffar. Exempel på det är naturkatastrofer, krig, strejker, uppror eller terroristattentat. Fler exempel på force majeure:

 • Brand

 • Översvämning

 • Jordbävning

 • Storm

 • Orkan

 • Vulkanutbrott

 • Andra naturkatastrofer

 • Krig, fientligheter eller krigsliknande handling (oavsett om krig har förklarats eller ej)

 • Invasion

 • Fientlig handling av fiende av annan nationalitet än den försäkrade eller fientlig handling av fiende främmande gentemot det land i eller över vilket handlingen äger rum

 • Inbördeskrig

 • Upplopp

 • Uppror

 • Revolt

 • Revolution

 • Störtande av legalt instiftad regering

 • Civilt upplopp som antar proportioner liknande revolt eller som resulterar i revolt

 • Militärt övertagande eller tillskansad makt

 • Explosion av vapen som används i krig

 • Användande av kärn-, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras

 • Mord eller angrepp som utom allt tvivel är begånget av främmande makt oavsett om krig har förklarats mot nationen eller inte samt

 • Terroristhandling

Force majeure och reseskydd

Vissa försäkringsbolag skriver in i villkoren att reseskyddet inte gäller på samma sätt om man reser till krigsskådeplatser eller andra oroliga delar av världen. Det faller in under aktsamhetsbegreppet, men kan ha egna klausuler i villkoren. Prata med en förmedlare om du ska resa till en tveksam plats för att säkerställa vad som gäller.

Chatta