Djurförsäkring

Det finns flera fördelar med att ha en djurförsäkring till sitt djur. För det första täcker den kostnader för veterinärvård och liknande om sådant behövs. Om man inte har djuret försäkrat finns det också risk för att man inte får delta i eventuella tävlingar eller liknande med det. En bra försäkring kan också göra att man kan få ersättning om det djur man har inte klarar det som varit syfte med djuret. Det kan vara mycket värdefullt för den djurägare som köpt djuret. Om man har en djurförsäkring bör man också undersöka om försäkringsbolaget erbjuder någon form av veterinär på telefon. Många försäkringsbolag har egna veterinärer, eller samarbetar med veterinärer som erbjuder ägare av försäkrade djur service dygnet runt. Där kan djurägaren via en app eller genom telefonsamtal få information eller råd gratis om djuret blir sjukt eller skadar sig. Detta är en service som är guld värd.

Vilka kostnader kan en djurförsäkring ersätta?

En djurförsäkring kan ersätta olika kostnader beroende på vad man har i sin försäkring. Om man har en olycksfallsförsäkring täcker den eventuella vårdkostnader för skador vid en olycka men troligen inte mediciner eller rehabilitering. Denna typ av försäkring täcker heller inte sjukdomar eller liknande som djuret kan drabbas av. Ofta måste man i denna försäkring välja till om man vill ha djuret livförsäkrat. Då kan man få ut ett ersättningsbelopp om djuret blir så allvarligt skadat att det måste avlivas.

Det finns också mer heltäckande försäkringar. De täcker både skador vid olycksfall, sjukdomar och mediciner samt rehabilitering. Om man har en häst finns det också försäkringar som kan tecknas om hästen inte fungerar till det man hade planerat att använda den till. Om man köpt en tävlingshäst och hästen sedan inte går att tävla med kan man få ut en del av hästens värde på försäkringen. Liknande försäkringar finns också för hundar och katter. Om man har en hund eller katt som plötsligt inte kan ställas ut mer kan försäkringen ersätta det.

Lätt eller svårt att teckna försäkring?

Det kan ses som svårt att teckna en djurförsäkring eftersom man gör det så pass sällan. Det är dock inte speciellt komplicerat, och man kan dessutom göra det direkt på internet. Det är viktigt att man tänker efter hur mycket man vill betala i premie och hur benäget djuret är att råka ut för något. Det finns flera olika möjligheter och alternativ när det gäller försäkringar för djur så det kan löna sig att jämföra dem innan man beslutar sig.

Man kan enkelt skydda sitt djur genom att försäkra det. Försäkringen minskar risken för att man inte ska kunna betala kostnaderna om det händer djuret något. Om man inte har sitt djur försäkrat och något händer kanske man tvingas avliva djuret om kostnaderna blir för stora. Att försäkra ett djur som blivit skadat under tiden det varit oförsäkrat blir också dyrare, vilket är värt att tänka på. Att försäkra sitt djur har alltså flera bra fördelar, både för djuret och djurägaren den dagen något händer.

Chatta