Avbrottsersättning - Vad är avbrottsersättning?

Avbrottsersättning är en försäkring som hos vissa försäkringsbolag ingår i tilläggsförsäkringen hyrbilsförsäkring. Hyrbilsförsäkringen är en tilläggsförsäkring på din bilförsäkring. Avbrottsersättning innebär att du får ersättning istället för att nyttja hyrbilen den tid som din försäkrade bil repareras.

Kan jag använda hyrbilen och samtidigt få avbrottsersättning?

Kort svar: Nej. Hyrbilsförsäkringen innebär att medan du har din bil på lagning så blir du ersatt för kostnaderna av att ha en hyrbil under tiden. Avbrottsersättningen börjar gälla i de fall du väljer att inte nyttja hyrbilen, och du får då ersättning för varje dag din försäkrade bil är obrukbar.

Vad får man för ersättning?

Ersättningen man brukar få som avbrottsersättning är en dagsersättning för var dag som den försäkrade bilen inte går att köra.

Gäller avbrottsförsäkringen för alla skador?

För att avbrottsförsäkringen ska vara giltig så gäller det även att skadan som har uppstått på den försäkrade bilen är en skada som täcks av försäkringen.

Här kan du lära dig mer om tilläggsförsäkringar.

Chatta