Skadeförsäkring - Vad är en skadeförsäkring?

Skadeförsäkring är ett samlingsnamn för flera olika försäkringar. En skadeförsäkring skyddar dig och din egendom mot olika typer av olyckor och skador. Exempel på vanliga skadeförsäkringar är bilförsäkring, hemförsäkring, båtförsäkring eller fritidshusförsäkring. Det handlar ofta om olika typer av föremål av stort värde, men även vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar räknas till skadeförsäkring.

Hur fungerar skadeförsäkring?

Genom att ha ett antal olika försäkringar får du ett bra och heltäckande skydd. Då kan du känna dig säker även om en oförutsedd skada eller olycka inträffar som medför kostnader. En skadeförsäkring löper vanligtvis på under ett år, sedan måste du förnya försäkringen.

Kort om vanliga skadeförsäkringar

Skadeförsäkring för bil

Med en bilförsäkring skyddar du dig och din bil mot skador och olyckor. Det finns olika nivåer av försäkringar för din bil.

Den lägsta nivån är enbart en trafikförsäkring. Sedan har du halvförsäkring, som utöver trafikförsäkring täcker ytterligare skador så som brand, stöld och glasskador. Och till sist så har du helförsäkringen och där ingår, utöver de delar som nämnts, skydd mot olyckor och krock.

Här kan du läsa mer om bilförsäkringar och jämföra försäkringar till din bil.

Skadeförsäkring för hemmet

Med en hemförsäkring får du dels ett skydd för de som är folkbordförda på adressen, och dels ett skydd för din egendom. Skulle något i ditt hem gå sönder eller försvinna i samband med till exempel ett inbrott får du ersättning genom din försäkring.

Här kan du läsa mer om hemförsäkring och jämföra försäkringar för din bostad.

Skadeförsäkring för båt

För din båt finns det möjlighet att skaffa en egen skadeförsäkring, det vill säga en båtförsäkring. När du skaffar en båtförsäkring se till att du har koll på de olika reglerna som gäller. Exempelvis så kan det vara så att den gäller inom ett visst område, så skulle något ske utanför det området har du inte rätt till någon ersättning.

Här kan du läsa mer om båtförsäkring och jämföra försäkringar för din båt.

Chatta