Underförsäkring

Underförsäkring är när försäkringsbeloppet understiger det faktiska värdet (marknadsvärdet) av den försäkrade egendomen. Underförsäkring påverkar din ersättning för samtliga skador inom den aktuella försäkringen, även om skadan inte uppgår till det valda försäkringsbeloppet.

Exempel: Du har försäkrat ditt lösöre i din hemförsäkring till sammanlagt 150 000 kronor (detta är det belopp du angivit vid teckning av försäkringen), fastän dina saker faktiskt har ett marknadsvärde på 300 000 kr.

Exemplet ovan innebär att varje föremål som ingår i det försäkrade lösöret endast är försäkrat till halva sitt marknadsvärde. Om du får ett inbrott i ovanstående försäkringssituation, och tjuvarna stjäl gods till ett värde av 50 000 kr, så har försäkringsbolaget rätt (i lag och enligt praxis från Allmänna Reklamationsnämnden) att sänka din ersättning med 50%, eftersom din underförsäkringsgrad är 50%. I detta fall kan du alltså maximalt få ut 25 000 kr i ersättning för dina stulna saker, trots att ditt lösöre är försäkrat till 150 000 kr.

Ansvaret för att inte underförsäkra sig vilar på försäkringstagaren, men ta hjälp av en försäkringsförmedlare om du är osäker, till exempel vid värdering av din egendom.

Chatta