Seniorlån

Många människor som har fyllt 58 år eller mer har svårt att få lån eftersom de flesta inte tror att de kommer att klara av att betala lånet med sin pension eller andra inkomster. Det finns dock ett sätt att kringgå detta i form av ett så kallat seniorlån. För att kunna ta denna typ av lån krävs det att du äger en bostad eller annan fastighet, till exempel fritidshus som har låg eller ingen belåning. Det som är speciellt med seniorlån är att det alltid har en bostad eller annan fastighet som säkerhet, att lånet är amorteringsfritt och att du inte betalar räntor från din inkomst, till exempel pension. Flera banker har slutat att erbjuda den här typen av lån, men det finns andra aktörer som erbjuder den här lösningen.

Ofta bättre med vanligt bolån

Ett vanligt bolån eller privatlån har i stort sett alltid bättre villkor än ett seniorlån, så kan man bör man ta ett vanligt lån i första hand, och bara välja seniorlån om man fått avslag på sin ansökan. Innan du tecknar ett seniorlån är det viktigt att du verkligen förstår hur det fungerar. Du bör till exempel kontrollera hur ett lån skulle påverka ditt eventuella bostadstillägg, och det är också viktigt att ta reda på hur ett dödsfall skulle påverka en eventuell partner.

Räkna alltid på hur mycket lånet kommer att kosta dig totalt med räntor, avgifter, om du måste ta ut nya pantbrev med mera. Hur påverkas din ekonomi om din situation förändras, till exempel av en minskad inkomst i hushållet? Tänk igenom hur mycket du verkligen behöver låna och jämför sedan villkor hos olika långivare om möjligt, och jämför också vilken typ av seniorlån som skulle passa dig och dina behov bäst. Det är inte bara kostnaden som skiljer mellan olika långivare, utan också konstruktionen för hur lånet är uppbyggt.

Olika typer av seniorlån

Det finns i huvudsak två typer av seniorlån, lån med skulduppräkning och lån med ränteuppräkning. Om du väljer ett lån med skulduppräkning betalar du inte ränta varje månad som på ett vanligt lån, utan räntan läggs på toppen av din skuld, som alltså växer under hela löptiden. Lånet är uppdelat i två delar, en del som betalas ut till dig, och en del som sätts undan till långivaren för framtida räntebetalningar. Den löpande skulduppräkningen får du dra av i din deklaration.

Den andra typen av seniorlån är lån med ränteuppräkning. Inte heller vid den här typen av lån betalar du ränta löpande varje månad, utan istället läggs räntan ihop under hela tiden lånet löper, och betalas tillsammans med det belopp du lånat först när bostaden har sålts. Om du väljer den här typen av lån får du dra av räntan först vid försäljningen av bostaden. Tänk på att om du löser ett eventuellt bundet lån i förtid kan du behöva betala ränteskillnadsersättning.

Chatta