Borgen

I de allra flesta fall krävs det någon form av säkerhet för att beviljas ett lån. Oftast består säkerheten av låntagarens egna inkomst men om en låntagares betalningsförmåga inte räcker som säkerhet för långivaren så kan en annan person, oftast en familjemedlem, gå i borgen för lånet istället. Den som går i borgen för ett lån kallas borgensman, medan låntagaren kallas gäldenär. Borgensmannen ställer inte upp med säkerhet för lånet utan åtar sig att ta över gäldenärens och betala dessa om den ursprungliga låntagaren inte längre klarar av att betala. Det här fungerar då som en ytterligare försäkran till långivaren om att det lånade beloppet kommer att betalas tillbaka. Att ställa upp som borgensman är med andra ord ett stort och viktigt åtagande som är förknippat med ekonomiska risker.

Olika former av borgen

Det finns några olika former av borgen som är bra att känna till. Den vanligaste formen är "Proprieborgen" vilket innebär att låntagaren kan kräva borgensmannen på betalning så snart en betalning på skulden uteblivit. Det här innebär att borgensmannen i princip blir lika ansvarig och betalningsskyldig för lånet som låntagaren själv. Vid så kallad "Enkel borgen" blir borgensmannen istället skyldig att betala först efter att långivaren med alla till buds stående lagliga medel säkerställt att låntagaren själv inte har möjlighet att betala.

En tredje form, "Generell borgen", innebär att borgensmannen förbinder sig ett betalningsansvar för låntagarens alla nuvarande och kommande skulder, oftast utan beloppsbegränsning. Generell borgen är inget som som rekommenderas för konsumentlån som tas av privatpersoner men kan ibland krävas i företagssammanhang där firmatecknarna eller andra intressenter, till exempel aktieägare, åtar sig att gå i borgen för alla företagets nuvarande och kommande skulder. I det här sammanhanget är det oerhört viktigt att borgensmannen har god löpande insyn i företagets ekonomiska förehavanden.

Viktig information till borgensmannen

Innan man som privatperson åtar sig att gå i borgen för en annan privatperson eller ett företag är det oerhört viktigt att förstå vilka åtaganden som är förknippade med borgensmannaskapet. Om låntagaren inte kan betala lånet kommer borgensmannen att överta allt betalningsansvar. Det här innebär inte bara betalning av den ursprungliga skulden utan också räntor och andra förekommande avgifter. Om den ursprungliga låntagaren avlider kommer dödsboet att betala skulden men om det inte finns tillräckliga medel så kommer borgensmannen att behöva överta betalningsansvaret för skulden även vid dödsfall.

En borgensman kommer att kreditprövas på samma sätt som låntagaren själv och en person kommer inte att accepteras som borgensman om inte den nuvarande och långsiktiga betalningsförmågan bedöms vara tillräcklig. Borgensmannens tillgångar, till exempel fastigheter, kan också räknas in som säkerhet. Det här innebär att långivaren kan utmäta och sälja borgensmannens hus om andra tillgångar eller betalningsmöjligheter saknas. Det är också viktigt att komma ihåg att borgensmannen inte har rätt att säga upp sitt borgensåtagande när detta väl är godkänt och påskrivet.

Chatta med oss! Chatt