Revers

Revers är ett skuldebrev och skrivs mellan två eller fler parter. En av de viktigaste punkterna i denna typ av skuldebrev är vilka det är som är borgenär och gäldenär. När och hur skulden ska betalas tillbaka är också viktigt, likaså vilka följderna blir om borgenären inte betalar tillbaka skulden till gäldenären inom den överenskomna tidsramen. Det finns två olika typer av skuldebrev: enkelt eller löpande. Ett enkelt skuldebrev är den vanligaste typen och skrivs oftast mellan två olika personer, denna typ av brev överlåtes sällan. På det löpande skuldebrevet finns det två olika varianter: orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. De här typerna av skuldebrev är enkla att sälja vidare och gäldenären täcks då av ett rättsligt skydd. Med ett innehavarskuldebrev kan ägaren av brevet kräva att skulden ska betalas när brevet förfaller.

Revers och preskriptionstid

Precis som många andra rättsliga ärenden så har även en revers en preskriptionstid. Detta innebär att om du som gäldenär av någon anledning inte har krävt att borgenären ska betala tillbaka skulden inom en period på 10 år så hävs skuldebrevet. Detta gäller för både löpande och enkelt skuldebrev. Dessa tio år räknas efter det senaste preskriptionsavbrottet, till exempel kanske borgenären och gäldenären har kommit överens om en avbetalningsplan. Vid det fallet börjar preskriptionstiden från det senaste datumet som inbetalningen skedde.

Men vad ska då finnas med i en revers? För en revers är det skuldebrevslagen som ligger till grund. I den nämns det ingenting om vad som måste finnas med förutom tid och datumet för när skuldebrevet skrevs. Givetvis ska båda parternas namn också finnas med. För att undvika missförstånd mellan de olika parterna bör alla detaljer finnas med och informationen bör alltid sträva efter att vara så tydlig som möjligt. Om en tvist uppstår där parterna inte kommer överens krävs det att båda parter har skrivit på skuldebrevet som ett bevis på att samtliga parter tog del informationen.

Hur bevisar du att skuldebrevet är betalt?

Om du har betalat skuldebrevet, men gäldenären ändå hävdar att skulden inte har blivit betald måste du som borgenär kunna bevisa att du har betalat den angivna summan och följt kraven som framgick i de skuldebrevet ni skrev. Detta bevisas enklast genom att ett kvitto skrivs vid varje tillfälle som skulden till gäldenären betalas av. Ett annat sätt är att man helt enkelt för anteckningar på skuldebrevet, varpå båda parterna sätter sin signatur under notisen. Har du gjort de här åtgärderna brukar det inte finnas några tvivel över huruvida skulden är betald eller ej.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en revers är ett skuldebrev som skrivs mellan två parter. Det finns två olika typer av skuldebrev: enkelt skuldebrev och ett löpande skuldebrev. I det löpande skuldebrevet finns det ytterligare två olika typer: orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Skuldebrevet har en preskriptionstid på 10 år. Enligt lag finns det ingenting som måste finnas med i en revers, men det måste framgå vem som är borgenär och vem som är gäldenär. Tid vid utförandet av skuldebrevet inklusive samtliga parters namnteckning. Skriv alltid kvitton och anteckningar för att undvika onödiga konflikter.

Chatta