Skadedjursförsäkring

En skadedjursförsäkring ingår i villaförsäkringens grundskydd.

Skadedjursförsäkringen förses i stort sett alltid genom ett avtal med ett saneringsföretag. Försäkringen faller ut så att saneringsföretaget sanerar försäkringsgilla skador genom att komma ut och sanera på plats.

Saneringsavtalet gäller hos de allra flesta bolag för skadedjur som husbock och hästmyra. Vissa täcker även hussvamp i grundskyddet. Det finns dock vissa begränsningar i saneringsavtalet, bland annat är ohyra som råttor, möss och andra gnagare undantagna.

Det finns hos vissa bolag möjlighet att teckna ett utökat saneringsavtal. Tala med en förmedlare för råd om vilka typer av skadedjur som ingår i din försäkring, och vad du kan behöva.

Chatta