Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är det krav på återbetalning av en skuld som Kronofogdemyndigheten skickar ut till den som inte betalat sina räkningar. Nu är det inte längre en fråga om en påminnelse utan nu är det ett krav på återbetalning. I de fall man inte korrigerar sin skuld när man fått ett betalningsföreläggande kan Kronofogdemyndigheten vidta åtgärder i form av löneutmätning. Den som belastas av betalningsförelägganden är sällan ovetande om sin skuld då den i regel passerat inkasso innan betalningsföreläggandet blivit aktuellt. Man kan även ha fått påminnelser direkt från det företag till vilket man har skulden. När det gäller myndigheter och skulder i form av exempelvis parkeringsböter och liknande går skulden direkt till Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsföreläggandet för den obetalda räkningen. Myndigheter är inget företag och har inget att tjäna på räntor etc.

Myndigheter och obetalda skulder

När man har en obetald skuld till ett företag för till exempel en obetald vara är proceduren vanligtvis att man erhåller en påminnelse. Efter det skickas skulden till ett inkassoföretag som skickar ut kravbrev och därefter kan skulden gå vidare till Kronofogdemyndigheten som utfärdar ett betalningsföreläggande. Under den här processen lägger man på kostnader för administration samt ränta på skulden. Så länge man som kund inte betalar sina skulder tillkommer alltså ytterligare kostnader på vägen. Man gör alltså klokt i att betala sina räkningar i tid.

Myndigheter har inget vinstkrav och man går därför inte via olika inkassofirmor för att korrigera en obetald skuld. Räkningar och skulder till myndigheter och statliga instanser avses endast korrigeras så att myndigheten kan bedriva sin verksamhet. Kronofogdemyndigheten är en del av det Svenska myndighetsväsendet och en skuld överförs sålunda direkt till denna myndighet. Samtidigt som en skuld till ett företag troligtvis inte kommer som någon överraskning kan en skuld till en statlig myndighet överraska med detta förfarande på direkt betalningsanmodan från Kronofogdemyndigheten.

När man fått ett betalningsföreläggande

Får man ett betalningsföreläggande ska man meddela Kronofogdemyndigheten att man mottagit detta. I vissa fall får man ett besök av en delgivningsman som överlämnar betalningsföreläggandet och man får då skriva på ett kvitto på att man mottagit kravet. I de fall man anser att betalningsföreläggandet är felaktigt kan man bestrida detta först sedan man bekräftat att man har tagit emot betalningsföreläggandet. Man ska alltså bekräfta mottagandet av betalningsföreläggandet oavsett om man anser att kravet är felaktigt utfärdat eller ej.

I det fall betalningsföreläggandet utfärdats till följd av en obetald skuld till ett företag av något slag har skulden ökat betydligt eftersom den belagts med diverse administrativa kostnader samt räntor. Man gör alltså klokt i att undvika att försätta sig i en situation där man riskerar att få ekonomiska problem med obetalda räkningar och betalningsförelägganden som följd. Obetalda skulder kan få oerhörda konsekvenser i form av löneutmätningar eller till och med att Kronofogdemyndigheten utmäter ägodelar och förmögenhet så som bil, fastighet etc.

Chatta