Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård om du drabbas av en ersättningsgill personskada eller sjukdom. På detta sätt kan du slippa vårdköer i den offentliga vården. Den ger även möjlighet till specialistvård med eller utan remiss.

I privatvårdsförsäkringen ingår också ofta sjukvårdsrådgivning, operation och läkarvård, hjälp i hemmet efter operation, eftervård och rehabilitering, resor och logi (även för nära anhöriga vid större operationer), läkemedelskostnader, patientavgifter och vaccinationsstöd.

Vid tecknande av en privatvårdsförsäkring krävs en hälsodeklaration.

Chatta