Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård om du drabbas av en ersättningsgill personskada eller sjukdom. På detta sätt kan du slippa vårdköer i den offentliga vården. Den ger även möjlighet till specialistvård med eller utan remiss.

I privatvårdsförsäkringen ingår också ofta sjukvårdsrådgivning, operation och läkarvård, hjälp i hemmet efter operation, eftervård och rehabilitering, resor och logi (även för nära anhöriga vid större operationer), läkemedelskostnader, patientavgifter och vaccinationsstöd.

Vid tecknande av en privatvårdsförsäkring krävs en hälsodeklaration.

Chatta med oss! Chatt