Medförsäkrad

Medförsäkrade är ytterligare personer som, förutom försäkringstagaren, skrivits in i ett försäkringsavtal, och som också omfattas av försäkringen.

På vissa försäkringar behöver inte medförsäkrade anges för att de ändå skall ingå i försäkringen och vara medförsäkrade. Detta är vanligt vid hemförsäkring, som täcker samtliga i hushållet som är folkbokförda och lever under familjeliknande förhållanden. Dessa är då medförsäkrade. Vissa undantag finns dock, vid osäkerhet fråga försäkringsbolaget eller rådgör med en försäkringsförmedlare.

Chatta