Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett utlåtande av din betalningsförmåga, en bedömning som görs utifrån kreditupplysningsföretagens olika variabler. När du ansöker om ett lån, kredit eller liknande vänder sig banken eller företaget till kreditupplysningsföretagen för ett utlåtande. Bedömningen ligger därefter till grund för beslutet. Kreditupplysningsföretagen har en mängd kalkyler de utgår ifrån för att bedöma din kreditvärdighet. De tittar på din historia bakåt i tiden, familjeförhållanden, inkomst och upp till 2 000 andra faktorer som slås samman till det slutliga resultatet. Beroende från vilket kreditupplysningsföretag beställningen gjorts får man ett resultat över din betalningsförmåga. Till exempel Upplysningscentralen använder sig av en riskscore där betalningsförmågan ligger mellan 0,1 % och 100 %. God betalningsförmåga är 0,1 % och då beräknas inga betalningsproblem uppstå under de närmaste 12 månaderna enligt kalkylernas sammanlagda beräkningar. Till exempel upprepade kreditförfrågningar påverkar denna procentsats i negativ riktning.

Underlag för bedömning

Till grund för beräkningarna av kreditvärdighet använder man din bostadssituation, familjeförhållanden, arbetsförhållanden och företagande, historik, övriga skulder och en mängd andra faktorer. I de fall man upprepat begärt förfrågningar under en kortare period så inverkar det negativt på kreditvärdigheten då avslag på tidigare ansökningar beräknas som en negativ algoritm som drar ner helhetsresultatet. I de fall man har upprepade förfrågningar försvinner dessa efter 12 månader och det kan alltså vara en idé att avstå från att bli föremål för ytterligare kreditupplysningar under sammalunda 12 månader.

Resultatet på kreditvärdigheten redovisas på olika sätt beroende på kreditupplysningsföretag. Ett ytterligare kreditbedömningssystem som används är AAA-modellen, även kallad AAA-rating eller AAA-score. Här värderas kreditvärdigheten enligt följande: C är icke kreditvärdig och är det lägsta möjliga resultatet enligt denna modell, medan den högsta kreditvärdigheten är triple-A, d.v.s. AAA och denna värdering kan endast innehas av En AAA-score är mycket prestigefullt och företag med den kreditvärdigheten har möjlighet att investera i emblem som styrker deras kreditvärdighet eftersom det även antas skapa en positiv bild av företaget i stort.

Förbättra sin kreditvärdighet

Att ha en god kreditvärdighet kan till exempel resultera i att man får bättre villkor från bankerna på sina låneansökningar. Ju mindre riskfylld man är som kund ju lägre räntor och mer flexibla betalningsvillkor erbjuds man då vid sin låneansökan. Det ligger alltså i var och ens intresse att sköta sin ekonomi på bästa sätt då detta kan komma att ha ett avgörande inflytande på livssituationen i stort. Man gör väl i att se över sin kreditvärdighet med jämna mellanrum.

Sådant man kan påverka för att få god kreditvärdighet är anställningsformen. Osäkra eller korta anställningsförhållanden ger lägre resultat och att avvakta tills man varit anställd vid samma företag i sex månader är ett exempel på hur man kan höja kreditvärdigheten. Man bör alltså avvakta med till exempel låneansökningar tills man är säker på att man har de största utsikterna till bra resultat på kreditupplysningen. Är man medveten om detta så är till exempel upprepade låneansökningar något man ska undvika om man har planer på att ansöka om ett lån.

Chatta med oss! Chatt