Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. För skadeförsäkring är försäkringsperioden så gott som alltid ett år från försäkringens startdatum.

Personförsäkringar gäller tills vidare efter startdatum, och kan i princip sägas upp när som helst.

Chatta