Byggyta

Byggyta är ett begrepp som används i samband med tecknande av fritidshus- eller villaförsäkring. Byggytan definieras som den yta på marken som en byggnad upptar. För en rektangulär byggnad innebär detta husets längd multiplicerat med husets bredd i meter, vilket ger byggytan uttryckt i kvadratmeter.

Byggyta i kombination med byggnadstyp (hur många våningar huset har, och om det har källare, vind och/eller souterrängplan) ger försäkringsbolaget en bra bild av husets storlek. Försäkringsbolaget kan därmed enklare beräkna uppbyggnadskostnad, vilket påverkar premiens storlek.

För att ytterligare specificera byggnadens storlek och beskaffenhet, använder sig vissa försäkringsbolag även av begreppet boyta.

Chatta