Försäkringsförmedlare – vad är en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare är en person som jobbar med att förmedla och föreslå försäkringar för någon annans räkning. I detta ingår även att lägga fram försäkringsavtal och göra annat förberedande arbete, som att informera och rådgiva, innan du ingår i ett försäkringsavtal. Försäkringsförmedlaren hjälper dessutom till vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

Försäkringsförmedlarens jobb

En försäkringsförmedlare jobbar generellt på ett försäkringsförmedlingsföretag, men kan också vara egenföretagare.

Försäkringsförmedlarens uppgift är att analysera en kunds specifika behov och försäkringssituation. Utifrån det jämför försäkringsförmedlaren försäkringar, ger råd och föreslår försäkringar som passar den specifika kunden.

För att kunna ge råd kring försäkringar behöver försäkringsförmedlaren en fullmakt för att få information om kundens försäkringsåtaganden. Fullmakten ger kunden ofta i samband med att kunden utnyttjar försäkringsförmedlarens eller försäkringsförmedlingsbolagets tjänster.

Försäkringsförmedlare kan jämföra och förmedla ett stort antal försäkringar från olika försäkringsbolag eller åta sig att under avtal endast förmedla försäkringar från ett eller ett fåtal försäkringsbolag. De kan även välja att förmedla försäkringar från endast ett eller ett fåtal försäkringsbolag utan att ha något avtal på plats med detta eller dessa bolag.

Tillstånd för försäkringsförmedlare?

För att få arbeta som försäkringsförmedlare och förmedla försäkringar måste du ha ett tillstånd från Finansinspektionen och vara registrerad i försäkringsförmedlarregistret hos Bolagsverket. Finansinspektionen har ansvar för tillsyn av försäkringsförmedling och har även upprättat direktiv, föreskrifter och allmänna råd för hur försäkringsförmedling ska gå till. För anställd personal finns detaljerade krav på utbildning. Det finns även administrativa regler att följa och anpassa sig till.

Varje fysisk person som arbetar med försäkringsförmedling måste vara registrerad hos Finansinspektionen, tillsammans med den eventuella arbetsgivare som försäkringsförmedlaren är anställd hos. Varje person registreras för förmedling inom ett antal fastställda försäkringsklasser, och kan alltså förmedla en viss sorts försäkringar såsom sakförsäkringar eller livförsäkringar.

Hur blir man försäkringsförmedlare?

Först och främst måste du uppfylla Finansinspektionens krav. Det är dock upp till din eventuella arbetsgivare att testa om du uppfyller kraven och oftast måste du genomgå ett kunskapsprov för att få kalla dig försäkringsförmedlare.

På de flesta arbetsplatser som arbetar med försäkringsförmedling finns det särskilda interna kurser och utbildningar för försäkringsförmedlare. Det finns ingen formell akademisk utbildning du måste ha genomgått, även om det blir allt vanligare bland arbetsgivarna att kräva akademisk utbildning. Ofta efterfrågas då försäkringsutbildningar från högskola eller yrkeshögskola. Men även utbildningar inom ekonomi eller juridik kan vara en bra grund.

Försäkringsmäklare eller försäkringsförmedlare?

Försäkringsmäklare är ett äldre ord för en försäkringsförmedlare. Beskrivningen och definitionen är detsamma för båda. Begreppet försäkringsmäklare används dock vanligen inte.

Zmarta, och samtliga anställda som arbetar med förmedling och kundkontakt hos oss, är registrerade försäkringsförmedlare med tillstånd från Finansinspektionen.

Chatta