Saneringsavtal

Försäkringsbolag som utfärdar villa- och fritidshusförsäkring sluter avtal med saneringsföretag för reglering av skador som uppkommer av skadedjur och ohyra. I försäkringvillkoren anges vilka skadedjur (arter) vars skador försäkringen täcker, och om det finns undantag.

Skadebedömning, reglering och hantering överlåts på det saneringsföretag som försäkringsbolaget har avtal med, i fall en skada uppstår.

Ibland handhar saneringsföretagen även läckageskador och rökskador.

Saneringsavtalen gäller oftast utan självrisk vid skadedjursskador.

Chatta