Penningtvätt

Penningtvätt innebär att pengar någon fått på olagligt sätt hanteras så att det ser ut som att man fått in dem på normala vägar. Att tvätta pengar innebär ofta utgifter men för många kriminella är det värt det. Är man arbetssökande eller lågavlönad kan man inte i Sverige köpa till exempel en dyr lägenhet utan att det väcker misstankar från Skatteverket. Vi måste kunna redovisa varifrån de pengar vi använder kommer. Det är detta som skapat marknaden för pengatvätt. Det är i regel yrkeskriminella som omsätter stora belopp på olaglig verksamhet som bemödar sig om att tvätta pengar. Det kan gå till på flera olika sätt, i den här texten ska vi titta på några av de vanligaste och dessutom se vilka medel samhället sätter in för att upptäcka och motverka penningtvätt.

Hur tvättas pengar?

Ett sätt att tvätta svarta pengar är att föra dem genom en laglig verksamhet. Svarta pengar är ofta i form av kontanter. Det är då bara att köpa varor eller tjänster genom företaget så är pengarna tvättade. I och med det betalar man skatt på pengarna men det är det ofta värt för att man ska kunna få in dem i systemet och kunna använda dem till att köpa fastigheter och kapitalvaror. Svarta pengar kan även investeras i en laglig verksamhet men det är svårt att göra det genom att sätta in kontanta medel på ett bankkontor.

Ett sätt att tvätta pengar utan att behöva skatta för dem kan vara att spela för dem på travet, casinon online eller fysiska casinon. De flesta spelformer innebär att man rent statistiskt får tillbaka en hög procent av det man spelat för i form av vinster. Spelvinster är dessutom i de flesta fall skattefria. För att motverka detta är alla företag som erbjuder spel skyldiga att vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Svarta pengar kan även användas till att höja värdet på en fastighet som sedan säljs med vinst. Då är pengarna tvättade!

Vad gör samhället för att motverka penningtvätt?

Eftersom staten förlorar väldigt stora intäkter genom olagliga affärer där pengatvätt spelar en stor roll är detta ett högt prioriterat område. Såväl Skatteverket som polisen har särskilda utredare som enbart arbetar med detta. Staten kan begära in uppgifter från banker för att styrka ekonomiska oegentligheter och att tvätta pengar utan att det upptäcks är därför relativt svårt. Vid deklarationer av inkomster gäller omvänd bevisbörda. Det är du som privatperson som måste bevisa att dina pengar har skattats och inte kommer från skumma affärer.

Straffsatserna för penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet är rätt höga och har man väl åkt dit för den här typen av brott kan det senare bli svårt att till exempel starta ett företag. Det finns automatiska kontrollsystem hos banker, mäklare, växlingskontor och andra som hanterar mycket pengar. De är skyldiga att rapportera ovanliga transaktioner direkt till Skatteverket. Myndigheter och banker i olika länder kan samarbeta för att förhindra pengatvätt där pengar rör sig över nationsgränser. Förutom Skatteverket arbetar bland annat Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten med detta.

Chatta