Invaliditet

Medicinsk invaliditet är om en sjukdom eller ett olycksfall leder till bestående funktionsnedsättning eller ett lyte. Den medicinska invaliditeten bedöms av läkare, som utgår från tabeller som är fastställda och används gemensamt för att ge rättvisa bedömningar.

Ekonomisk invaliditet är om olycksfall leder till bestående arbetsoförmåga. Även den ekonomiska invaliditeten bedöms av läkare.

Både medicinsk och ekonomisk invaliditet uttrycks i procent, där 100% är helt nedsatt funktionsnedsättning respektive arbetsoförmåga.

Chatta