Belåningsgrad

Belåningsgrad handlar om den procent av en fastighets värde som du lånar från en bank för att köpa. Om du vill köpa en lägenhet för en miljon kronor och du måste ha 800 000 kronor så är belåningsgraden 85 %. Vanligtvis ligger kravet att du själv måste gå in med minst 15 % av en fastighets värde och resten kan du låna av en bank (om banken godkänner dig efter en kreditupplysning). Ju högre belåningsgrad, desto större risk är det för dig och banken. Därför kan banken vilja ta ut en högre ränta. Är belåningsgraden lägre kan man argumentera för att man är en lägre risk för banken (eftersom huset kan säljas i framtiden och då lösgöra pengar för att betala tillbaka lånet) och få en lägre ränta.

Högre bolånetak för att minska riskerna

Gränsen på 85 %, det så kallade bolånetaket, är satt av Finansinspektionen år 2010 efter att de ansåg att det var för många som tog lån med hög belåningsgrad, rörlig ränta och stora lånebelopp. Kritiken mot bolånetaket har varit att det stänger ute unga från att köpa sin första bostad eftersom att en kontantinsats på 15 % av en lägenhets värde stiger oftast över 150 000 i Stockholm och nära det beloppet i de andra storstadsstäderna. Men Finansinspektionen menar att detta är till för att minimera risken för låntagarna.

Tidigare var det tillåtet med en belåningsgrad på upp till 90 %. När finanskrisen hände 2008 ansåg Finansinspektionen att bankerna i Sverige hade tagit en för stor risk. Man menade då att bankerna är så pass viktiga för samhället att de inte får gå under på grund av för stora risker. Trots att bolånetaket infördes har skuldtaket ökat bland svenska hushåll. Att ha en hög belåningsgrad kan även påverka ens kreditvärde, alltså att det blir svårare att ta lån i framtiden.

I kombination med tuffare amorteringskrav

Finansinspektionen har även kommit med ytterligare krav på bolån. Kraven kom 2016 och innebar att om belåningsgraden är mellan 50–70 % så ska man betala 1 % årlig amortering av totala lånebeloppet. Är belåningsgraden högre ska man istället betala 2 % årlig amortering. Detta är till för att bankerna eller bostadsmarknaden inte ska krascha. Detta är bland annat vad som hände i USA där personer kunde belåna mer än 90 % av en fastighet. Nu har Finansinspektionen satt 85 % som max med hårdare amorteringskrav.

Det har även diskuteras om det ska krävas att man amorterar ner ett bostadslån till 50 % av inköpspriset. Många kritiker menar att Stockholms bostadsmarknad börjar visa på en överhettning och att en krasch kommer att ske. Om det händer så kan en konsekvens bli att det blir en hårdare åtstramning. Finansinspektionen vill nämligen att svenska hushållens belåningsgrad ska sjunka. Antagligen kommer inte belåningsgraden att sjunka den närmsta tiden utan snarare blir det tuffare amorteringskrav. Eller tuffare krav för lån över ett visst belopp.

Chatta