Rättsskydd – Vad är rättsskydd?

Rättsskydd är en del av din försäkring som kan ersätta kostnader för rättsliga ombud och rättegång om du hamnat i en rättslig tvist. Försäkringsskyddet täcker oftast delar av ombuds- och rättegångskostnaden. Skyddet tillämpas dock endast i vissa tvister och mål, som är definierade i försäkringens villkor.

Vad omfattar rättsskydd?

Rättsskydd brukar bland annat ingå i fritidshus-, hem- och villaförsäkringar. Det kan även ingå i bil- och båtförsäkringar. Det är i försäkringsvillkoren för varje försäkring du får veta om rättsskydd ingår eller inte. I försäkringsvillkoren framgår även hur skyddet tillämpas - det vill säga när försäkringsbolaget beviljar dig rättsskydd och när de inte gör det.

Vad ingår i rättsskydd?

Det finns många exempel på tillfällen när du kan ansöka om rättsskydd. Vilka tvister som du kan beviljas rättsskydd för beror dock på vilken försäkring du har och vilket försäkringsbolag du är kund hos. Exempel på tvister som omfattas av rättsskydd:

  • tvister om ersättning för miljöskador och inlösen (hus och hem)

  • om du misstänks/åtalas för vållande till kroppsskada/sjukdom (motorfordon)

  • om du misstänks/åtalas för vållande till annans död (motorfordon)

Nedan hittar du mer information om vad som kan ingå i tre olika försäkringar.

Rättsskydd i bilförsäkring

I vissa tvister kan du få rättsskydd för ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få av motpart eller annan försäkring. Du kan bland annat få rättsskydd vid tvist efter trafikskada - även om du är vållande till kroppsskada eller annans död.

Rättsskydd i båtförsäkring

Om du har en båtförsäkring kan du bland annat beviljas rättsskydd vid brottmål om du misstänks, eller åtalas, för vårdslös gärning. Ofta är dock kravet att gärningen inte är uppsåtlig eller under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel.

Rättsskydd i fritidshus-, hem- och villaförsäkring

Genom din fritidshus-, hem- eller villaförsäkring kan du bland annat få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid tvist om ersättning för miljöskador. Skyddet kan uppgå till 400 000 kronor.

Oavsett om det gäller fritidshus- hem-, villa-, bil- eller båtförsäkring kan omfattningen av rättsskyddet skilja sig något. Detaljerna är olika för de olika försäkringsbolagen, och ibland även mellan olika försäkringar hos samma bolag. För att bena ut detaljerna kring ditt rättsskydd är det bästa att noga läsa försäkringsvillkoren där allt framgår, eller/och att personligen kontakta sitt försäkringsbolag för information om vilket rättsskydd som ingår i din försäkring.

Krav för att få rättsskydd

Rättsskydd beviljas endast vid tvister som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen. Om du vill använda rättsskyddet i din försäkring måste du - eller den du anlitar som ombud - skicka in en skriftlig ansökan till ditt försäkringsbolag. Därefter tar försäkringsbolaget ställning till huruvida du kommer beviljas rättsskydd eller inte.

Chatta