Försäkringstagare - Vad är en försäkringstagare?

Försäkringstagare är den person som tecknar försäkringen och ingår ett avtal med ett försäkringsbolag. Vanligast är att försäkringstagaren är den som är försäkrad, vilket innebär att denna också får ersättningen vid skada.

Vem är försäkringstagare på bilen?

När man försäkrar sin bil är det viktigt att den som äger bilen är den som står som försäkringstagare. Skulle någon annan stå som försäkringstagare och du råkar ut för en olycka i bilen har du inte rätt till ersättning.

Vem är försäkringstagare på barnförsäkringen?

När man tecknar en barnförsäkring är det inte barnet som är försäkringstagare. Försäkringstagaren är den som ingår ett avtal med försäkringsbolaget. Det är vanligtvis barnets föräldrar eller vårdnadshavare.

Chatta