Lagfart

En lagfart är en form av bevis på att man står som ägare på en fastighet och det är lag på detta för fastighetsägare. När man har köpt eller fått en fastighet som gåva, så ansöker man om detta hos lantmäteriet senast 3 månader efter man skrivit kontrakt på byggnaden. När man gör sin ansökan så får man betala med en så kallad skattestämpel som är på 1,5 % av taxeringsvärdet av fastigheten. Man behöver ingen lagfart i de fall där fastigheten är ägd av en bostadsrättsförening då man inte själv är ägaren till byggnaden. Om man överlåter en fastighet till någon så är det också lag på att man ansöker om detta. Vad dessa enligt lag ska innehålla är bland annat köpekontraktet och en fullständig fastighetsbeteckning. Detta ska vara undertecknat både av givaren och mottagaren på kontraktet i de fall byggnaden är en gåva eller arvegods.

Hur ansöker man om en lagfart?

Om man köpt eller på annat sätt blivit ägare av en fastighet så ska man skicka in en ansökan om lagfart tillsammans med förvärvshandlingen. En förvärvshandling kan vara exempelvis ett bodelningsavtal, testamente eller köpebrev. Enda undantaget är om man ska ansöka om lagfart med stöd av bouppteckning och är ensam dödsbodelägare, i dessa fall så skickar man med en kopia på bouppteckningen. Om man har ärvt en fastighet så behöver man skicka ett bevis på hur stort arv man mottagit av fastigheten.

I de fall där man mottagit fastigheten som en gåva så måste gåvohandlingen i original finnas med i ansökan för att bli godkänt av lantmäteriet. Gåvohandlingen måste innehålla information där det tydligt framgår att fastigheten är överlåten som en gåva till den nya ägaren. Det måste även finnas med en fastighetsbeteckning av byggnaden och om man inte mottagit hela fastigheten så behöver den andel av fastigheten som mottagaren fått finnas med. Detta måste sedan vara undertecknat av mottagaren och den som givit fastigheten, dessutom måste minst två andra personer också vara med på plats och bevittna samt underteckna detta.

Att tänka på innan man ansöker om lagfart

Om det till exempel är så att den som ger bort fastigheten som en gåva är gift så måste ett medgivande från dennes maka/make finnas med i ansökan till lantmäteriet. I de fall där det finns något villkor i gåvobrevet som exempelvis en ersättning eller ett lån så behövs det också finnas med i ansökan att detta är överenskommet. Om det var så att ersättning eller lån det året innan var över 85 % så är man tvungen att betala stämpelskatt på sin gåva.

I de fall som det inte finns något taxeringsvärde att utgå efter från föregående år på fastigheten så behöver man anlita en värderingstjänsteman för att göra en värdering på fastigheten och skicka med detta i ansökan. Ifall fastighetens taxeringsvärde inte har ändrats något så behöver inte något taxeringsbevis skickas in. Det finns en hel del att hålla reda på när det kommer till allt, så därför kan det vara bra att kika på vad som gäller för just den fastighet som man ska ansöka om lagfart för.

Chatta