Marknadsvärde - Vad är marknadsvärde?

Marknadsvärde är det värde ett objekt eller en tjänst har på marknaden. Termen marknadsvärde används inom flera olika områden, men handlar alltid om en värdering baserad på bland annat priser på liknande objekt och tjänster.

Hur fungerar marknadsvärde inom försäkringar?

Om någon av dina försäkrade ägodelar skadas i en olycka kan du begära ersättning från ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kommer då räkna ut objektets marknadsvärde för att bestämma hur mycket ersättning du kan få. Försäkringsbolaget kommer utse en värderingsman eller skadereglerare som kommer titta på jämförbara objekt.

Vid kontroll av marknadsvärdet kommer skaderegleraren bland annat titta på objektets nypris, ålder och slitage. Det är även vanligt att man jämför med likvärdiga objekt på andrahandsmarknaden för att räkna ut värdet.

Försäkringsbolagen använder även avskrivningstabeller vid kontroll av marknadsvärdet. En avskrivningstabell är en uträkning av värdeminskning av ett objekt baserat på hur gammalt det är. Ju längre tid du har ägt objektet desto mindre kan det anses vara värt, på grund av ålder och slitage.

Hur räknar jag marknadsvärdet själv?

Det kan även vara så att du själv vill göra en värdering av ett föremål, om skada eller stöld har skett för att få ersättning. Då är det viktigt att du bedömer varan utifrån dess faktiska värde dagen före skadan skedde.

Om du till exempel upptäcker en vattenskada i ditt badrum kan du få ersättning för att reparera skadan. Men ju äldre ditt badrum är, desto lägre kommer ersättningen vara. Är badrummet riktigt gammalt kan det avskrivas, vilket innebär att du inte kan få någon ersättning.

Chatta