Rörlig ränta

När det är dags att ta ett större lån, till exempel ett bolån, är det också nödvändigt att ta ställning till vilken typ av ränta det ska var på lånet. En fast ränta innebär att räntan binds från tre månader upp till tio år. Rörlig ränta däremot betyder att lånet styrs av marknadsräntan eller något av de index som som påverkar marknaden: exempelvis Libor eller Stibor. Den rörliga räntan är oftast bunden på tre månader i taget, så kostnaderna kan alltså fluktuera kraftigt. Den rörliga räntan kan ändras så pass mycket att det blir stora skillnader från månad till månad. I långa loppet brukar dock rörlig ränta vara det som är det mest lönsamma, om det finns marginaler i hushållet för en snabb ränteökning med de högre kostnaderna som då tillkommer.

Fördelar med den rörliga räntan

Förutom att det i längden brukar löna sig ekonomiskt att ha en rörlig ränta, finns det andra fördelar med den också. Att ha en kortare bindningstid på ett lån ger också större frihet. Kanske är det läge att göra en större amortering, och då är friheten större med ett rörligt lån eftersom det kan ändras var tredje månad. Eller så finns det bättre lånevillkor någon annanstans och det är dags att byta långivare. Det kan inte göras med en bunden ränta utan att betala extra avgifter för att lösa ut lånen.

Det är en större risk men ger också större möjligheter att styra över den egna ekonomin. Det är inte heller så komplicerat att följa ränteläget och binda den rörliga räntan om den plötsligt skulle stiga. Bland annat kan man konsultera sin bank-kontakt regelbundet för att diskutera läget de kommande månaderna. Den mest grundläggande faktorn att hålla ett öga på är Riksbankens prognos över reporäntan. Riksbankens rapport kommer ut en gång per år och den redogör för Sveriges konjunktur och inflation.

Risker med den rörliga räntan

Historiskt sett har det varit mest ekonomiskt lönsamt att låta sin ränta vara rörlig. Nackdelen kan alltså vara att det är svårt att förutse hur mycket räntan kommer att stiga i det långa loppet. Idag är mer än hälften av Sveriges bolån rörliga. Men många låter en del av räntan vara rörlig och binder sedan resten. Det gör att månadskostnaderna blir mer förutsägbara, vilket är en trygghet för de flesta. Räntan kan bindas på olika lång tid och beroende på hur lång tidsperiod det gäller, ligger räntesatserna olika.

Hur räntorna binds upp beror också på typen av lån. Blancolån som oftast handlar om mindre summor har i normalfallet en rörlig ränta och korrigerar den ett par gånger per år. Det varierar från bank till bank. När det gäller bolån är summorna så väldigt mycket större. Därmed berörs också låntagaren mycket mer när räntorna rör på sig. Sammanfattningsvis kan man alltså säga, att när det gäller att överväga beslutet om fast eller rörlig ränta ska man ta den egna privatekonomiska situationen och det allmänna ränteläget i beaktande.

Chatta