Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag.

Verksamheten består i huvudsak av att:

  • Reglera trafikskador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska fordon

  • Ta ut avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon

  • Agera som Sveriges Gröna kort-byrå

Alla ägare till motorfordon är skyldiga enligt lag att ha en trafikförsäkring på fordonet från första dagen man äger det. Om giltig trafikförsäkring saknas tvingas ägaren betala trafikförsäkringsavgift till TFF för varje dag fordonet är oförsäkrat.

För närvarande är avgiften för oförsäkrad personbil i privat trafik 160 kr per oförsäkrad dag (april 2020). För andra fordonstyper är beloppen annorlunda. Du hittar aktuella belopp på TFF:s hemsida.

Undvik avgift från Trafikförsäkringsföreningen genom att teckna försäkring i god tid, både när det gäller byte av försäkringsbolag och när du köper ett fordon.

Chatta