Efterlevandepension / Familjeskydd

En efterlevandepension, eller familjeskydd som det också kallas, är en form av försäkring som ger efterlevande i en familj ersättning för den förlorade inkomsten från en försäkrad person, om denne avlider.

Skillnaden mellan en livförsäkring och efterlevandepension/familjeskydd, är att livförsäkringen generellt betalas ut som ett engångsbelopp, medan efterlevandepensionen betalas ut månadsvis under en period som är angiven i försäkringsbrevet eller i villkoren.

Efterlevandepension finns i flera avtals-/tjänstepensionsplaner. Yrkesverksamma personer är förhållandevis väl försäkrade när det gäller efterlevandepension. Medlemmar i en fackförening kan teckna ytterligare försäkringsskydd genom till exempel en grupplivsförsäkring.

Familjeskydd finns i flera avtals-/tjänstepensionsplaner. Yrkesverksamma personer är förhållandevis väl försäkrade när det gäller familjeskydd. Medlemmar i en fackförening kan teckna ytterligare försäkringsskydd genom till exempel en grupplivsförsäkring.

Du kan vara underförsäkrad när det gäller familjeskydd om du är:

  • egenföretagare

  • arbetslös

  • vuxenstuderande

  • hemarbetande

  • anställd på ett företag som saknar kollektivavtal eller motsvarande försäkringar

Chatta