A-skattsedel

A-skattsedel är ett dokument som visar vilken skatt din arbetsgivare ska dra på din lön. Ett utdrag av detta dokument finns att hämta hos Skatteverket. Du kan kontakta Skatteverket och få en kopia av dokumentet hemskickat med posten. Du kan även välja att logga in på dina sidor hos Skatteverket med hjälp av Bank-ID för att få tillgång till dokumentet. På A-skattsedeln anges vilken procentsats som utgör den skatt och sociala avgifter som arbetsgivaren ska dra av. På ditt lönebesked framgår därefter hur mycket skatt som dragits. I de fall du anser att skatten är för hög eller för låg kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket. Du bör se till att skattesatsen är rätt för annars kan det till exempel hända att du får göra en fyllnadsinbetalning efter nästa deklaration.

Olika former av skattsedlar

FA-skattsedel är ett dokument för arbetstagare och anställda. I de fall man har för avsikt att driva ett eget företagande så kan man begära en FA-skattsedel. F står för "företag" och en FA-skattsedel gör det möjligt för den skattskyldige att både driva eget företag och ta anställning och betala skatt enligt A-skattsedel. FA-skattsedeln är en passande variant för enskilda företagare som bedriver företagande i mindre skala. Med en FA-skattsedel skattar man på inkomster från såväl företagande som anställning.

F-skattsedel är en skattsedel för företagare och den som innehar F-skattsedel ska själv ansvara för inbetalningar av skatter och sociala avgifter. I de fall man har A-skattsedel så är det arbetsgivaren som sköter inbetalningarna av skatter och avgifter. A-skattsedel är en bekvämare lösning för den anställde som slipper den administrativa delen av företagande som en person med F- eller FA-skattsedel kommer att behöva ägna sig åt. Utöver detta finns även SA-skattsedel som innehas av personer som betalar skatt på vinster på fastighetsinnehav till exempel. Personer som inte är näringsidkare men ska skatta på vinster från diverse delägarskap etc.

A-skattsedeln – en skattefråga

A-skattsedel och andra typer av skattsedlar har ingen betydelse i de fall man har för avsikt att till exempel ansöka om ett lån. I de fall man med hjälp av ett beviljat lån har för avsikt att investera i ett företagande eller köpa en hyresfastighet och det blir aktuellt att skatta för vinster och intäkter då kommer man att inneha antingen F-, FA- eller SA-skattsedel. F-skattsedel är numer inget krav för att bedriva företagande då det finns andra lösningar som till exempel egenanställning som är ett fenomen som vuxit fram under de senare åren.

Vilken typ av skattsedel man ska ha är alltså en skattefråga. Vid en egen anställning kan man behålla sin A-skattsedel eftersom man är "anställd av sin revisor" som betalar alla skatter och avgifter. Det är den enklaste förklaringen på egenanställningsföretag. Det är en lösning för personer som vill driva eget företagande och fakturera sina kunder men inte belastas med de administrativa göromålen med momsredovisningar, inbetalningar av skatter och sociala avgifter och liknande – som man som företagare normalt måste ägna sig åt.

Chatta