Gäldenär

Gäldenärens ansvar vid avbetalning

Även om gäldenär är ett begrepp som används ofta i samband med lån är det ett begrepp som används mest i skrift och inte i talspråk. Istället talar man då om kredittagare (gäldenär) och kreditgivare. Gäldenär används som mest i ett kontrakt där man behöver skilja på två personer som är skrivna som skyldiga att betala tillbaka ett lån. Gäldenär syftar då på den person som i första hand ska betala av lånet. Banken kan då ta till alla medel såsom inkasso och Kronofogden.

Läs även: tydliga fördelar med en medsökande

När en gäldenärs egendom är utmätt och en skuld fortfarande kvarstår kommer den andra personen, borgensmannen som också står tecknad i lånet, att få krav om att betala av lånet. I vanliga fall handlar det här om en förälder som är en borgensman och förälderns barn som är gäldenär. Även om skulder vanligtvis handlar om pengar så kan det även finnas fall där skulden är en tjänst, en vara, eller något annat som har upprättats i ett affärskontrakt mellan en borgenär och en gäldenär.

En naturagäldenär är en person som är skyldig någon en tjänst. Till exempel om en privatperson har betalat för en tjänst såsom att renovera ett badrum är det då hantverkaren (naturagäldenären) som är skyldig privatpersonen (borgenären) att slutföra renoveringen enligt kontraktet. Skulden är inte slutförd förrän naturagäldenären har slutfört renoveringen men vad som anses vara slutfört kan ibland vara otydligt. I de fall då det inte finns ett tydligt kontrakt om hur renoveringen ska se ut kan det uppstå konflikt om skulden är betald eller inte.

Den andra formen av en gäldenär är en penninggäldenär. Helt enkelt en person som är skyldig någon (privatperson, bank, låneinstitut etc.) pengar. Här är det tydligare om exakt hur skulden ser ut och när den räknas som avbetald eftersom det handlar om en bestämd summa pengar. Gäld har ett ganska brutalt ursprung då en gäld syftar på det som vikingar under hot krävde pengar från sina fiender under sina erövringståg runtom i Europa. Exempelvis krävde vikingarna av en kung i England på en stor "gäld" för att de inte skulle plundra hans område.

Två typer av gäldenärer

En naturagäldenär är en person som är skyldig någon en tjänst. Till exempel om en privatperson har betalat för en tjänst såsom att renovera ett badrum är det då hantverkaren (naturagäldenären) som är skyldig privatpersonen (borgenären) att slutföra renoveringen enligt kontraktet. Skulden är inte slutförd förrän naturagäldenären har slutfört renoveringen men vad som anses vara slutfört kan ibland vara otydligt. I de fall då det inte finns ett tydligt kontrakt om hur renoveringen ska se ut kan det uppstå konflikt om skulden är betald eller inte.

Den andra formen av en gäldenär är en penninggäldenär. Helt enkelt en person som är skyldig någon (privatperson, bank, låneinstitut etc.) pengar. Här är det tydligare om exakt hur skulden ser ut och när den räknas som avbetald eftersom det handlar om en bestämd summa pengar. Gäld har ett ganska brutalt ursprung då en gäld syftar på det som vikingar under hot krävde pengar från sina fiender under sina erövringståg runtom i Europa. Till exempel krävde vikingarna av en kung i England på en stor "gäld" för att de inte skulle plundra hans område.

Chatta