Stöldskydd - Vad är stöldskydd?

Stöldskydd är ett moment som skyddar dig mot händelser som är utom din kontroll. Nämligen stöld och stöldförsök samt uppsåtlig skadegörelse i samband med sådan händelse. Nedan hittar du ytterligare information om hur stöldskydd kan ersätta dig.

Vad omfattar stöldskydd?

Stöldskydd är ett moment som ingår i nästan all egendomsförsäkring. Bland annat i bil-, båt- och hemförsäkringar. Med stöldskydd kan du få ersättning för både stöld och stöldförsök samt uppsåtlig skadegörelse i samband med sådan händelse. Till exempel om din bil eller båtmotor har stulits. Eller om din ytterdörr har brutits upp.

Aktsamhetskrav

För att få ersättning vid stöld och skadegörelse måste du följa ditt försäkringsbolags aktsamhetskrav. Det innebär att du är ansvarig för att skydda din egendom. Om du råkar ut för en stöld eller skadegörelse och försäkringsbolaget bedömer att du varit oaktsam kan du bli helt eller delvis utan ersättning i samband med skadereglering.

Vilka krav som ställs kan variera mellan försäkringsbolag men det kan till exempel vara att du har ett godkänt lås på din bil, båt eller hem. Och att du faktiskt har låst efter dig. Försäkringsbolag kan även neka dig ersättning vid stöld och skadegörelse om du lämnat stöldbegärlig egendom utan uppsikt i ditt fordon eller på din tomt.

Chatta