Ränteskillnadsersättning

Visste du att du enligt konsumentkreditlagen alltid har rätt till att lösa in eventuella lån du har tagit? Men ifall du har slutit ett avtal med banken kommer du sannolikt att ha en bindningstid ifall din ränta är bunden. Enligt konsumentkreditlagen har banken då (ifall det står skrivet i lånets villkor) rätt till att begära ersättning för den förväntade förlusten av ränta som du hade betalat ifall du inte löst ut ditt lån. Detta kallas ränteskillnadsersättning. För dig som ska köpa en bostad och ska ta lån är det bra att ha reglerna för denna ersättning klara, då du borde väga in det i ditt val av lån. Ifall du planerar att sälja din bostad under dessa omständigheter är det viktigt att räkna ut hur stor ränteskillnadsersättningen kommer att bli.

Hur fungerar ränteskillnadsersättningen?

I princip alla bundna lån bankerna ger ut kommer att inkludera ett krav på ränteskillnadsersättning ifall du skulle vilja avsluta ditt lån i förtid, men det är fortfarande viktigt att noga granska villkoren för att veta exakt vad som gäller för dig. Hur mycket du betalar i ränteskillnadsersättning är en komplicerad fråga. Anledningen till det är att det är svårt för en långivare att bedöma framtida räntesatser. Långivare räknar ut ränteskillnadsersättningen på basis av individuella låntagare men det finns en schablonmodell de utgår ifrån.

Schablonmodellen är i kort en multiplicering av kvarstående skuld, återstående bindningstid samt räntan minus jämförelseräntan. Men för din exakta summa för ränteskillnadsersättning är svårare att kalkylera och bankerna använder sig av olika modeller för att göra det. Om det är mindre än ett år kvar på din bindningstid när du vill lösa ut ditt lån kommer räntan för statsskuldväxlar att användas och är det mer än ett år kvar använder man sig av räntan för statsobligationer. Detta är viktigt att tänka på när man beslutar om att lösa ut bundna lån.

Vad bör jag tänka på?

För att dessutom göra det hela krångligare finns det idag två modeller utifrån vilka man räknar: den ena gäller för de lån som togs eller blev bundna innan den första juli 2014, och den andra för lån tagna eller bundna efter det datumet. Men oavsett vilka regler som gäller för dig kan du hitta verktyg på internet för att räkna ut hur mycket din ränteskillnadsersättning kommer att bli. Men du har också rätt att vända dig till din långivare som enligt lagen måste ge dig en uppskattning av kostnaden på papper.

Eftersom hur mycket tid som återstår på ditt lån påverkar den ränta som tas (efter statsobligationer eller statsskuldväxlar) bör du också tänka på tidpunkten för när du vill lösa lånet. Det är möjligt att “påbörja” lösningen i upp till två år i efterhand, du kan alltså välja ett datum som passerat om det ger dig en bättre ränta. Med kunskap om hur ränteskillnadsersättning fungerar så kan du lättare välja rätt tid att sälja. Annars riskerar din försäljning att bli dyrare än vad du räknat med.

Chatta