Autogiro

Autogiro är en överenskommelse om automatisk betalning av en faktura. Varje månad ska räkningar betalas och autogiro är ofta ett mycket bra alternativ för den som vill att betalningarna ska gå både smidigt och snabbt. Om man har anmält att man vill använda autogirot kommer det företag man anmält det till automatiskt att dra korrekt summa från kontot på rätt dag. Med detta alternativ kan man ofta slippa fakturaavgiften eller liknande som ofta tillkommer om man väljer e-faktura eller vanlig pappersfaktura. Så länge pengar finns på kontot riskerar man som användare heller inte att missa en inbetalning och råka ut för ännu fler oväntade och otrevliga avgifter. Om man vill veta hur man anmäler sig för autogiro kommer man att finna information om detta på företagets sajt. Om inte information framkommer där svarar kundtjänsten vanligen gärna på frågor om detta.

Hur fungerar det?

Autogiro som betalningsteknik fungerar som så att pengar gireras eller överförs direkt från ett av användarens bankkonton till den mottagare där man ansökt om autogiro. Det kan till exempel handla om försäkringsbolag eller liknande. Man måste alltid godkänna att man vill betala via autogiro innan detta kan starta. Man måste då fylla i en speciell blankett. Man ska bland annat fylla i bankkontonummer samt att autogiromottagaren godkänns. När blanketten fyllts i kan det ta ett par dagar innan autogirot kommer igång.

Ofta får man blanketter för autogiro i samband med att man blir kund, tecknar en försäkring eller helt enkelt kontaktar ett företag för att byta betalningsform. När man betalar via autogiro slipper man tänka på att fakturan kan glömmas bort när försäkringar eller liknande förnyas. Man kan också välja att dela upp betalningen när man betalar via autogiro. Många gånger kan man till exempel välja att betala varje månad, halvår eller per helår. När man betalar via autogiro kan vissa företag ta ut en kostnad för detta, medan andra låter servicen vara gratis.

Inga pengar på kontot eller avslutande

Om det inte finns pengar på kontot när autogirot ska dras kan det hända lite olika saker. En sak som kan ske är att en dragning görs någon dag efteråt. Tre försök är det som maximalt får göras och detta sker oftast under de tre kommande dagarna efter förfallodagen för fakturan. Vissa banker har som regel att kundens konto kan stå på minus och då kan en dragning via autogiro ske i alla fall. Banken kan dock ta ut ränta och avgifter för detta.

Om man vill avsluta sitt autogiro för en enstaka dragning kontaktar man enklast sin bank. Senast en bankdag innan dragningen måste denna kontakt tas. Det kan dock skilja sig en del angående vilka tider på dagen man måste kontakta banken för att dragningen ska hinna stoppas. Man kan också kontakta det företag som betalningen går till och detta måste göras minst två dagar innan fakturans förfallodag. Om man vill avsluta autogirot helt gör man det via sin internetbank, eller så kontaktar man företaget man har autogiromedgivande till.

Chatta med oss! Chatt