Autogiro

Autogiro är en betalningsteknik där pengar överförs, gireras, direkt från ett angivet bankkonto som tillhör dig till en angiven mottagare, till exempel ett försäkringsbolag.

Du måste alltid godkänna ett autogiro innan det kan sättas igång, genom ifyllande av en särskild blankett. På detta autogiromedgivande fyller du i ditt bankkontonummer och undertecknar att du godkänner an viss autogiromottagare. Försäkringsbolaget skickar dig denna blankett i samband med att du tecknar en försäkring eller byter betalningsform.

Autogiro anses av många vara ett praktiskt sätt att slippa pappersfakturor och eventuella aviavgifter. Man slipper också bevaka att försäkringen betalas i tid vid förnyelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att din försäkrings huvudförfallodag alltid är en gång per år, oavsett hur du betalar.

Vissa försäkringsbolag tar ut en extrakostnad för att låta betalningen gå via autogiro, medan andra bolag inte tar ut avgift för detta.

Chatta