Hypotekslån

Ordet hypotek kommer från grekiskans hypotheke som betyder "pant". Redan i antikens Grekland var begreppet etablerat och det fanns pantbanker. Hela lånerörelsen som den ser ut idag härstammar faktiskt från detta. I Europa i övrigt kom systemet med pant som säkerhet till på 1200-talet, då kyrkan fann det nödvändigt att införa lån för de allra fattigaste. Men även kungar använde sig av den här möjligheten. Den engelska kungen Edvard III pantsatte på 1300-talet sina juveler för att finansiera ett krig mot Frankrike. Idag innebär ett hypotekslån som de flesta anar inte ett regelrätt pantlån. Det som tillkommer i ett sådant här lån är att låntagaren fortsättningsvis har äganderätt till det pantsatta föremålet. Det tas endast i beslag om lånet inte sköts. Långivaren kan då få rätt att tvångsförsälja objektet och på så sätt få tillbaka den utlånade summan.

Det vanligaste hypotekslånet

De sammanhang där de flesta hört talas om hypotekslån är sannolikt där det handlar om att låna till en bostad. Hypotekslånet är den del som även brukar kallas för bottenlån. Den som köper villan, fritidshuset eller bostadsrätten har fortfarande äganderätt till den trots att den är panten i låneavtalet. I och med att låntagaren fortfarande äger objektet går det att bygga om, renovera eller sälja om ägaren vill. Detta så länge låneavtalet hålls och banken får in sina räntor och amorteringar i tid.

I pantbrevet finns i det här fallet en klausul där det framgår att långivaren har rätt att överta bostaden och tvångsförsälja den om lånen inte betalas enligt avtal. På så sätt kan låneinstitutet få tillbaka hela eller en del av lånet. Hypotekslån är det lån som är mest fördelaktigt för den som lånar. Detta eftersom banken tar en mycket mindre risk i och med att det finns en pant. Villkoren varierar dock för hur förmånligt det kan vara. Detta beror på bostadens värde och faktorer som skick, läge och storlek spelar roll.

Behöver hypotekslånet kompletteras med annat lån?

I samband med ett hypotekslån är det vanligt att det tillkommer ett kontantinsatslån. Banken belånar i allmänhet inte hela värdet på en bostad, utan till exempel 85 %. Då bör man ha resterande 15 % till kontantinsatsen. Så är inte fallet för alla och i bästa fall kan man förhandla sig till kontantinsatslånet. Den här delen har oftast rörlig ränta och kortare betalningstid än bottenlånet, först och främst för att det här är ett lån utan säkerhet. Det mest fördelaktiga är förstås att ha sparat till kontantinsatsen och slippa ta lån för det.

Det är inte bara bolån som avses när man talar om hypotekslån. Företag av olika slag kan behöva ta ett investeringslån för att komma igång med sin verksamhet eller kunna expandera. Bolag som kräver stora materiella investeringar för att utöva verksamheten behöver sannolikt ett sådant här lån. Panten kan då bli maskiner och inventarier, eller så tar man ut företagsinteckningar som säkerhet. I fordonsbranschen, som exempelvis rederier, åkerier och flygbolag, tas flygplan, fartyg eller lastbilar som pant för ett klassiskt hypotekslån.

Chatta