Avskrivning – vad är avskrivning?

Avskrivning är en term inom redovisning och används för att dela upp kostnaden av ett större inköp över tid. Detta för att motverka negativt resultat i redovisningen. Inom försäkring används avskrivning för att påvisa försäkringsvärdet av en egendom som skadats av någon anledning.

Så fungerar avskrivning

Avskrivning gäller när ett företag införskaffar sig en så kallad anläggningstillgång - ett större inköp som krävs för att hålla verksamheten igång. Exempel på det kan vara en maskin, ett fordon eller en dator. Det är ofta större inköp som kommer att påverka årets resultat negativt om man ser till själva summan, men som i längden innebär att företaget tjänar pengar.

För att motverka ett negativt resultat använder man sig av avskrivningar. Det innebär att man fördelar kostnaden över den tid som inköpet kommer att bidra med intäkter eller anses vara användbar, det vill säga dess ekonomiska livslängd. När perioden har passerat är anläggningstillgången avskriven och innebär inte längre någon kostnad.

Avskrivningar inom försäkring

Avskrivning inom försäkring innebär att försäkringsvärdet av en försäkrad egendom sätts ned gentemot sitt inköps- eller nyvärde. Det innebär att ju längre tid som egendomen används desto mindre blir ersättningen du skulle få ut om den orsakades av en skada. Detta med hänsyn till ålder och slitage.

Låt oss titta på ett exempel på hur det hela fungerar. Du har köpt en frys. Skulle den av någon anledning skadas under de två första åren kan du få 100 % av nyvärdet ersatt. Efter fem år kanske du istället får ut 50 %, och så vidare ju längre tiden går.

Hur hög en avskrivning är definieras ofta av en särskild tabell. Finns det en tabell i din försäkring, hittar du den i de fullständiga försäkringsvillkoren. Avskrivningen anges för det mesta i procent av själva anskaffningsvärdet.

Chatta