Bankränta

Bankränta uttrycks i procent och mäter hur mycket du kan få för att låna ut pengar till en bank eller hur mycket du betalar för att själv låna pengar. Banker sysslar med både in- och utlåning och ser givetvis till att ha räntesatser som innebär att banken tjänar pengar i långa loppet. Även för dig som privatperson kan det dock vara mycket bra att låna pengar eller att ha konton med ränta hos en bank. I den här texten ska vi titta på vad man själv kan göra för att få så bra ränta som möjligt vid såväl lån som utlåning. Vi ska också skriva lite om vad det generella ränteläget har för betydelse för ekonomin i ett lite större perspektiv och vad staten kan göra för att påverka bankräntorna.

Hur får man en bra bankränta?

Hur hög räntan är på ett konto beror på många olika faktorer. När du lånar ut pengar till banken genom att ha pengar på ett bankkonto får du högre ränta om du bara gör ett fåtal uttag under ett år än om det är ett personkonto där du samtidigt använder många av bankens tjänster. Vill man ha riktigt hög bankränta på ett konto får man i dagens läge gå utanför Sveriges gränser eftersom vi på gott och ont har riktigt låga räntor för närvarande.

När du lånar pengar kan du räkna med att räntan påverkas av hur din ekonomiska situation ser ut. Banken tar mer betalt om det anses vara riskfyllt att låna ut pengar till dig än om din ekonomi är god. Lån med säkerhet, till exempel, har lägre ränta än lån utan säkerhet. Om du är mån om att få ett så bra lån som möjligt är det viktigt att jämföra lån hos flera olika banker och kreditgivare. Marknaden är mycket större idag än för bara några år sedan och många långivare konkurrerar om låntagarna.

Vad har bankräntorna för betydelse nationellt?

Olika banker i ett land har olika räntor men det skiljer inte mycket. Det beror på att landets riksbank, genom den så kallade reporäntan, satt det generella ränteläget. I Sverige har vi länge haft väldigt låga räntor. Bland annat för att många hushåll har så höga bolån idag att de skulle bli tvungna att sälja sina bostäder om Riksbanken höjde reporäntan. Det skulle i sin tur kunna leda till prisras på bostadsmarknaden vilket inte är önskvärt, av många orsaker. Låga bankräntor innebär även att det är billigt att investera i verksamhet i Sverige och det har positiva konsekvenser på företagandet.

När bankräntorna är så låga som de är i Sverige idag minskar naturligtvis människors motivation att ha pengar på bankernas sparkonton. I praktiken förlorar man på det idag eftersom inflationen är högre än räntan. De får till följd att svenskarna sparar för lite och har mindre ekonomiska marginaler än när det finns ett sparkapital. Det i sin tur påverkar den finanspolitik som förs. I länder med väldigt höga räntor är det säkrare att låna pengar till bostäder och till att bedriva verksamhet i företag.

Chatta