Dubbelförsäkring

Om du försäkrar dig mot samma typer av skador samtidigt i två olika försäkringsbolag samtidigt, så blir du dubbelförsäkrad. Detta sker till exempel om du tecknar en ny försäkring och glömmer säga upp din gamla. På de flesta skadeförsäkringar, som hemförsäkringbilförsäkringvillaförsäkring och båtförsäkring, så innebär dubbelförsäkringen inte att du får dubbel ersättning, bara att du betalar dubbel avgift.

På flera olycksfalls- och andra personförsäkringar kan du dock ibland få ersättning från flera försäkringar för en och samma försäkringsgilla skada. Kontrollera villkoren eller rådgör med en försäkringsförmedlare.

Chatta