Amorteringskrav

Svenska hushållens skulder är höga och fortsätter att öka. Finansinspektionen oroar sig för att låga räntor driver upp bostadspriserna och till slut skapar en bostadsbubbla. Därför har Finansinspektionen infört ett amorteringskrav för den som köper en ny bostad. Just nu har vi under en längre tid haft historiskt mycket låga räntor och vad man är rädd för är att många inte kommer att kunna betala tillbaka sina lån när räntorna väl går upp. Ett lån består av amortering, som är det man betalar tillbaka på det lånade beloppet, som gör att skulden minskar och ränta och avgifter som banken eller låneinstitutet tar betalt för att de lånar ut pengar till dig. Amorteringskrav innebär att den som lånar mer än 50 % av en bostads värde måste betala amortering på lånet redan från början.

Nya krav från 1 mars

Bostadspriserna i Sverige har gått upp mycket under flera år, mycket på grund av den låga räntan. Detta har även fört med sig större och större lån för hushållen. För att dämpa denna utveckling infördes redan 2010 ett krav på att den som ska köpa en bostadsrätt eller villa inte får ta ett lån på mer än 85 % av bostadens värde. Det var meningen att den som köper bostaden själv skulle ha sparat ihop till resterande belopp. Så har det nu inte riktigt blivit, eftersom många beviljar lån utan säkerhet för de resterande 15 % och då istället till en högre ränta. Redan nu gäller att om du lånar till mer än 50 % av bostadens värde, måste du amortera. Från och med 1 mars höjs kraven på den som har en lägre inkomst. Då måste den som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 procent, utöver det amorteringskrav som redan gäller. Sedan tidigare gäller att lån på 50–70 % av värdet ska amorteras med 1 % och lån på över 70 % av värdet ska amorteras med 2 % av lånebeloppet. Redan befintliga lån berörs inte av de nya kraven.

Om räntan går upp

Vitsen med att amortera är att när räntan väl går upp kommer de som har bostadslån att ha ett mindre belopp att betala ränta på. Högre räntor i kombination med det nya amorteringskravet väntas leda till lägre priser på bostäder. I större städer har detta redan skett, framförallt på bostadsrätter. Det innebär i sin tur också att den som blir tvungen att sälja sin bostad för att de inte har råd med den högre räntan kanske slipper sitta kvar med en skuld på en lägenhet de inte längre har kvar. Att vara tvungen att amortera kan kännas tufft för den som kanske inte har så mycket egna pengar att sätta in från början när man köper en ny bostad, men det innebär en trygghet på sikt. Den som äger sin bostad och bor där i flera år kommer förr eller senare att vara tvungen att underhålla bostaden. Om värdet på bostaden inte har minskat skapar man ett utrymme till att låna upp pengar till nödvändiga renoveringar i framtiden.

Chatta