Stämpelskatt

När du köper ett hus eller annan typ av fastighet eller tomträtt måste du betala en stämpelskatt. Storleken på skatten beror på köpeskillingen (eller ibland taxeringsvärdet) och om den som köper fastigheten är en privatperson eller en juridisk person. Om köpet gäller en fastighet måste man ansöka om att en ny lagfart tas ut. Detta är ett dokument där det bland annat framgår vem som är ägare till en fastighet. Oftast beräknas stämpelskatten på köpeskillingen, och för år 2017 är den 1,5 procent för privatpersoner. Detsamma gäller för bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet för föregående år beräknas stämpelskatten istället på taxeringsvärdet. Förutom den procentuella avgiften får du också betala en expeditionsavgift när du ansöker om lagfart. År 2017 var den avgiften på 825 kronor. På Lantmäteriets webbplats kan du gå in och göra en preliminär beräkning av din stämpelskatt.

Stämpelskatt vid arv eller gåva

Om du fått en fastighet genom ett arv eller vid en bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, men om du däremot fått en fastighet som gåva utgår det ibland stämpelskatt, under vissa omständigheter. Om du i samband med gåvan tar över ett lån från givaren, eller på annat sätt betalar något för gåvan måste du i detta fall betala stämpelskatt. Om du betalat något för gåvan (i form av övertagna lån eller på annat sätt) jämförs det beloppet med fastighetens taxeringsvärde för föregående år. Om summan uppgår till 85 % eller mer jämfört med taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas.

Något som kan vara bra att tänka på är att det utgår en avgift för varje förvärvshandling eller underrättelse som upprättas, så om en fastighet till exempel genom arv eller gåva ska delas mellan tre personer betalar man en expeditionsavgift per lagfart, alltså tre stycken. Själva stämpelskatten påverkas dock inte, eftersom den beräknas procentuellt av värdet på fastigheten. Om du däremot köper en bostadsrätt tas ingen stämpelskatt ut, eftersom juridisk ägare till fastigheten i det fallet är bostadsrättsföreningen, inte de boende.

Stämpelskatt vid inteckning

Det är inte bara vid byte av ägare som stämpelskatt tas ut, utan även vid en ny inteckning av en fastighet. Också företag kan intecknas, och även då utgår stämpelskatt. Vid inteckning av en fastighet får man ett pantbrev utfärdat som sedan kan lämnas till banken eller ett annat låneinstitut som säkerhet för ett bolån. Pantbrevet är kopplat till fastigheten, så när lånet är återbetalt får man tillbaka pantbrevet från banken, och kan lämna över till någon annan, till exempel köparen om man säljer sin fastighet. Även här gäller en expeditionsavgift per handling, men själva stämpelskatten är 2 % på inteckningsbeloppet.

Om du ska ansöka om ett nytt pantbrev och är gift måste din maka/make skriva under och godkänna inteckningen av fastigheten på ansökan till Lantmäteriet. Om du är sambo och ni tillsammans äger bostaden gäller samma regler som vid äktenskap. Skulle ni skilja er och fastigheten är enskild egendom måste detta framgå av er bodelning och du måste skicka med intyg om ansökan om äktenskapsskillnad från tingsrätten. Förr i tiden var pantbrevet ett fysiskt dokument men numera är pantbreven digitala.

Chatta