Avtal

Användarvillkor

Här har vi samlat de användarvillkor som gäller för dig som använt någon av våra förmedlingstjänster via hemsidorna zmarta.se, freedomfinance.se eller lanforalla.se eller ingått Zmartas Förmånsavtal. Vi ber dig läsa den del som gäller för den tjänst som du använt samt den generella informationen som gäller för alla våra tjänster såsom Dataskyddsinformation och kontaktuppgifter till oss. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Användarvillkor för förmedlingstjänst

När du jämför eller ansöker om privatlån, att samla lån, billån, företagslån, bolån, sparande, försäkring eller andra tjänster via någon av hemsidorna zmarta.se, freedomfinance.se eller lanforalla.se, via telefon eller på annat sätt, gör du detta i förhållande till Freedom Finance Kreditservice AB, org.nr. 556647–0737 (nedan kallat ”Zmarta/Freedom Finance” eller ”vi”), som tillhandahåller dessa tjänster.

”Zmarta”, ”Freedom Finance” och ”Lån för alla” är registrerade varumärken och utgör namnen på våra olika affärsområden inom Zmarta/Freedom Finance. Zmarta/Freedom Finance innehar nödvändiga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. Det är viktigt att du tar del av denna information innan du går vidare med din ansökan.

I och med att du använder dig av vår förmedlingstjänst accepterar och godkänner du, och din eventuella medsökande, dessa Användarvillkor (nedan kallade ”villkor”). När vi i fortsättningen anger ”du/dig/din” inkluderar detta även din eventuella medsökande. Du ansvarar för att din medsökande har tagit del av och accepterar dessa villkor. Förmedlingstjänsten och ditt godkännande av villkoren innebär att du ger Zmarta/Freedom Finance uppdraget att efterfråga låneerbjudande och/eller försäkringar hos våra samarbetspartners (anslutna lån- och försäkringsgivare) för din räkning vid ansökningstillfället. Du godkänner även att Zmarta/Freedom Finance vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna lån- och försäkringsgivare.

Kreditupplysning och informationsinhämtning
I samband med att du godkänner Zmartas/Freedom Finance villkor för förmedlingstjänsten beställer vi en kreditupplysning för både huvudsökande och eventuell medsökande hos UC AB (UC). Därefter kan anslutna långivare, under en begränsad tid och inom ramen för samma låneärende, beställa en kreditupplysning i ditt namn utan att detta belastar din kreditvärdighet ytterligare. Kreditupplysning kan, av ett fåtal långivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Om detta sker påverkar upplysningarna inte varandra och därmed inte heller din kreditvärdighet.

Väljer du att hämta uppgifter om ditt bankkonto via den funktion som tillhandahålls av Tink AB, ger du Tink uppdraget att hämta relevanta uppgifter från den bank du angett. Du kan sedan välja att bekräfta det bankkonto som ska kopplas till din låneansökan.

Du godkänner att vi inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med.

Du godkänner även att beslut från respektive lån- och/eller försäkringsgivare gällande din ansökan får skickas till av dig angiven e-mailadress och/eller mobiltelefonnummer (via sms).

Anslutna långivare kan komma att kontakta din arbetsgivare och/eller göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Även Zmarta/Freedom Finance använder vissa offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Sådana register kan vara eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Godkännande för långivare att lämna ut information
Du godkänner att de lån- och försäkringsgivare som prövar din ansökan har rätt att lämna ut information om denna samt övrig information om dina mellanhavanden med lån- eller försäkringsgivaren, till Zmarta/Freedom Finance. Detta godkännande behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

Försiktighet vid nya lån
Innan du tar ett lån är det viktigt att du ser över din ekonomi genom att t.ex. göra en budget för hushållet och kontrollera skuldsättningen i övrigt.
Använd gärna ”Hallå Konsument”, som är Konsumentverkets sajt för oberoende vägledning, för att få tips på hur man kan få bättre översikt av sin privatekonomi och vad som kan göras för att få pengarna att räcka längre – info finns här.

Bolånetjänsten
Vår bolånetjänst är en kostnadsfri jämförelsetjänst där kan få erbjudanden om bolån från fera banker trots att du bara fyller i ett ansökningsformulär. När vi fått svar från anslutna banker väljer du själv om du är intresserad av att gå vidare med något erbjudande. Ansökan är inte bindande utan det är först när du undertecknar skuldebrevet från den långivare du har valt som du ingår avtal med långivaren.

För att tjänsten ska kunna leverera en överblick över dina bolån såsom ränta, amortering, kostnad, belåningsgrad, räntebetyg och bostadsvärdering, behöver du använda funktionen för att hämta information om ditt nuvarande bolån i bostadstjänsten. Funktionen är kostnadsfri och tillhandahålls via Tink AB och innebär att du ger Tink uppdraget att hämta relevanta uppgifter från den bank där du har ditt bolån.

Ränte-betyget bygger på en jämförelse av dina nuvarande bolåneräntor med snittet av bankernas snittränta. Ränte-betyget är uppdelat i en 5-gradig skala.

För att använda tjänsten måste du vara över 18 år och ha tillgång till BankID.

När du använder tjänsten hämtar vi dina kontaktuppgifter och information om ditt boende från leverantör för uppdatering av adressuppgifter. Den bostadsvärdering som ingår i tjänsten är baserad på försäljningsstatistik och analys av liknande bostäder i ditt område och tillhandahålls av UC Bostadsvärdering, en oberoende tjänst för bostadsvärdering.

Förhandsinformation i enlighet med konsumentkreditlagen
De bostadskrediter som förmedlas av Zmarta omfattas av Lagen om verksamhet med bostadskrediter och Konsumentkreditlagen. Om du vill kontrollera Freedom Finance tillstånd kan detta göras hos Finansinspektionen och på fi.se.

Zmartas kreditförmedlare är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara kreditförmedlare.

Avgifter och ersättning
Du betalar inte några avgifter till oss för förmedlingen. Zmarta erhåller ersättning från respektive kreditgivare för vår del i förmedlingen. Ersättningen är rörlig och varierar beroende på vem som är kreditgivare för den kredit du väljer. Exakt ersättning kommer att framgå av det standardiserade EU-faktablad som du får från kreditgivaren innan du ingår kreditavtalet. Anställda hos Zmarta som förmedlar krediten har dock samma lön och ersättning oavsett vilken kreditgivare du väljer.

Kreditgivare
Zmarta samarbetar med utvalda kreditgivare. Här hittar du en lista över anslutna långivare för bolån. Samtliga kreditgivare har Finansinspektionens tillstånd för sin verksamhet. Krediterna förmedlas inte på grundval av en opartisk analys utan till utvalda kreditgivare enligt ovan.

Rådgivning
Vi erbjuder för närvarande ingen rådgivning i samband med förmedling av en bostadskredit.

Ansvarsförsäkring
Freedom Finance Kreditservice AB har en ansvarsförsäkring hos AIG Europe Limited UK flial i Sverige, org. nr. 516408–1027, Box 3506, 103 69 Stockholm, telefon 08–50 69 20 00, e-mail info.sweden@aig.com. Om du som kund drabbas av en skada som Zmarta är skadeståndsskyldig för ska du skriftligen vända dig till Zmarta med ditt skadeståndsanspråk. Om Zmarta inte anmäler en sådan ansvarsskada till försäkringsgivaren kan du vända dig direkt till försäkringsgivaren och framställa ditt krav på ersättning. Sådant krav ska framställas så snart som möjligt, dock senast sex månader efter det att du skriftligen framställt kravet mot Zmarta. Högsta ersättning som kan betalas ut ifrån ansvarsförsäkringen är 10 000 000 kr per skada och försäkringsår.

Penningtvättskontroll
Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Vi är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) måste vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras affärer väl. Vi följer penningtvättslagen, Finansinspektionens regelverk och vårt interna regelverk för att göra vad vi kan för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi i vissa fall kommer att behöva ställa frågor, bl.a. om syftet med lånet, både till nya och befintliga kunder för att kunna vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig.

Användarvillkor för ekonomitjänst

Zmartas ekonomitjänst via zmarta.se tillhandahålls av Freedom Finance Kreditservice AB, org.nr. 556647–0737 (nedan kallat ”Zmarta” eller ”vi”). ”Zmarta” är registrerat varumärke och utgör namn på ett affärsområde inom Freedom Finance. Freedom Finance står under Finansinspektionens tillsyn. I och med att du använder dig av vår ekonomitjänst accepterar och godkänner du dessa Användarvillkor.

Ekonomitjänsten
Vår ekonomitjänst är en kostnadsfri tjänst där du kan få en överblick över dina bolån (ränta, amortering, kostnad, belåningsgrad, räntebetyg* och bostadsvärdering).

*Ränte-betyget bygger på en jämförelse av dina nuvarande bolåneräntor med snittet av bankernas snittränta. Ränte-betyget är uppdelat i en 5-gradig skala.

För att använda tjänsten måste du vara över 18 år och ha tillgång till BankID. När du använder tjänsten hämtar vi dina kontaktuppgifter och information om ditt boende från leverantör för uppdatering av adressuppgifter. Den bostadsvärdering som ingår i tjänsten är baserad på försäljningsstatistik och analys av liknande bostäder i ditt område och tillhandahålls av UC Bostadsvärdering, en oberoende tjänst för bostadsvärdering.

För att tjänsten ska kunna leverera en överblick över dina bolån såsom ränta, amortering, kostnad och belåningsgrad behöver du använda funktionen för att hämta information om ditt nuvarande bolån in i bostadstjänsten. Funktionen tillhandahålls via Tink AB och innebär att du ger Tink uppdraget att hämta relevanta uppgifter från den bank där du har ditt bolån.

Användarvillkor för Zmartas samarbete med Elskling

När du på zmarta.se vill jämföra elpriser från Sveriges elhandelsbolag och byta elavtal gör du detta via Elskling AB och dess hemsida elskling.se.

Elskling erbjuder ett enkelt och objektivt verktyg som underlättar kompletta jämförelser av elpriser i Sverige. Utöver jämförelsen kan elavtal bytas helt kostnadsfritt via elskling.se. Elskling svarar för hela processen och ser till att bytet genomförs utan problem.

Elskling ingår sedan mars 2018 i Zmarta Group. Vilka andra företag och varumärken som ingår i gruppen kan du se här.

Det är viktigt att känna till att elhandelsbolagen erbjuder flera avtalsformer, med olika prisnivåer och villkor. Det innebär att vissa elavtal passar konsumenten bättre än andra och vissa passar inte alls. Beroende på preferenser, som exempelvis miljöval, kundnöjdhet samt vilket elområde och årsförbrukning det är frågan om, är utbudet av elavtal olika. Därför rekommenderar vi en unik jämförelse på elskling.se, allt för att få erbjudande om de elavtal som passar bäst och därmed möjlighet till sänkt elkostnad. Här presenterar Elskling Sveriges elhandelsbolag.

Användarvillkor för Zmartas samarbete med Insplanet

När du ansöker om bil-, hem-, hem- och villaförsäkring samt andra konsument- och motorfordonsförsäkringar på zmarta.se, gör du detta genom försäkringsförmedlaren Insplanet Försäkringsförmedling AB. De försäkringar som förmedlas av Insplanet omfattas av Lagen om försäkringsdistribution. Insplanet Försäkringsförmedling AB (org.nr. 556699-1179), nedan kallat ”Insplanet”, innehar nödvändiga tillstånd för att bedriva försäkringsförmedling och är underställt Finansinspektionens tillsyn.

Insplanet är registrerad för försäkringsförmedling hos Bolagsverket. Du kan läsa mer om Insplanets försäkringsförmedling här.

Insplanet ingår sedan november 2018 i Zmarta Group. Vilka andra företag och varumärken som ingår i gruppen kan du se här.

Generell information för alla tjänster

Behandling av personuppgifter
Zmarta/Freedom Finance värnar om, respekterar samt skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet.

För att du ska kunna använda våra förmedlingstjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Zmarta/Freedom Finance, Elskling och Insplanet behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, d.v.s. EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

För en fullständig beskrivning över hur Zmarta/Freedom Finance, Elskling och Insplanet behandlar dina personuppgifter hänvisas till Zmarta Groups dataskyddspolicy vilken du finner här.

Genom att nyttja förmedlingstjänsterna, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att ansöka om ett lån eller en försäkring, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Zmarta/Freedom Finance dataskyddspolicy. Jämför du el eller försäkring genom Elskling respektive Insplanet via Zmarta.se bekräftar du även att du tagit del av relevant bolags dataskyddspolicy genom att använda tjänsten.

Zmarta/Freedom Finance, Elskling och Insplanet lagrar information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken ansökningskanal du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i Zmarta Groups cookiepolicy.

För det fall du ansöker om ett lån eller en försäkring via oss kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till de långivare och försäkringsbolag som är anslutna till vår tjänst och som är relevanta för din ansökan. Respektive långivare och försäkringsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som denne utför med anledning av din ansökan. Du uppmanas således att noggrant ta del av långivarnas och/eller försäkringsbolagens information om deras behandling av personuppgifter. Här hittar du information om hur våra samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter.

I det fall du jämför elpriser och byter elavtal via elskling.se kommer Elskling att lämna ut dina personuppgifter till de bolag som levererar el och är relevanta för Elsklings tjänst. Respektive elhandelsbolag är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som elbolaget utför med anledning av bytet. Du uppmanas således att ta del av elhandelsbolagens information om deras behandling av personuppgifter och övriga villkor.

I det fall du ansöker om ett en försäkring via zmarta.se kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till de försäkringsbolag som är relevanta för Insplanets förmedlingstjänst avseende din ansökan. Respektive försäkringsbolag är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som bolaget utför med anledning av din ansökan. Du uppmanas således att noggrant ta del av försäkringsbolagens information om deras behandling av personuppgifter. Här hittar du information om hur Insplanets samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter.

I de fall vi hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och vi frånsäger oss allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.

Klagomål
Om vi har missförstått varandra eller inte kan komma överens ska du i första hand vända sig till den förmedlare som du har haft kontakt med. Om du fortfarande inte är nöjd med förmedlarens sätt att utföra sina tjänster kan du skicka in ett skriftligt klagomål via e-mail till klagomal@zmarta.se eller via post till Zmartas Klagomålsansvarige med adress Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Vi behandlar alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. I det fall Zmarta inte kan tillmötesgå ditt anspråk kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av ditt ärende. Du som är privatkund kan även få hjälp av Konsumentverkets oberoende vägledning ”Hallå Konsument” eller ”Konsumenternas vägledning om bank och försäkring” samt av din kommuns konsumentrådgivning.

Du har dessutom möjlighet att låta svensk allmän domstol pröva tvisten.

Adressuppgifter
Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 E-mail: arn@arn.se Hemsida: www.arn.se

Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00 E-mail: fnansinspektionen@fi.se Hemsida: www.fi.se

Hallå Konsument Telefon: 0771-525 525 Hemsida: www.hallakonsument.se

Konsumenternas vägledning om bank & försäkring Box 24 215, 104 51 Stockholm Telefon: 0200-22 58 00 Hemsida: www.konsumenternas.se

Kontaktuppgifter
Zmarta
Box 1068
262 21 Ängelholm
Besöksadress: Polisgatan 4
Telefon: 0771-47 48 49
E-mail:
För ärenden avseende Zmartas samarbete med Insplanet: forsakring@zmarta.se

Övriga ärenden: info@zmarta.se

Giltighet
Användarvillkoren gäller fr.o.m. 2019-12-01 och tills vidare.

Förmånsavtal

I samband med din ansökan om lån, försäkring eller byte av elavtal, eller någon annan av våra tjänster, har du valt att ingå vårt Förmånsavtal. Förmånsavtalet har ingåtts mellan dig och å andra sidan de bolag som från tid till annan bedriver verksamhet inom Zmarta Group, nedan Zmarta. Här kan du se vilka bolag det är.

Zmarta är ett varumärke som används bl.a. inom Freedom Finance verksamhet.

Innehåll
Ingåendet och tecknandet av detta Förmånsavtal är frivilligt. Du behöver alltså inte ingå Förmånsavtalet för att kunna ansöka om lån, försäkring eller nyttja någon av våra andra förmedlingstjänster.

Förmånsavtalet är en prenumerationstjänst som, syftar till att löpande hjälpa dig med din privatekonomi genom att tillhandahålla dig en högre grad av personlig service, information och marknadsföring som anpassats just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, baserat på information om vilka tjänster du tidigare nyttjat inom Zmarta (t.ex. tidigare sökta lån och försäkringar) samt information som du själv anger i din ansökan, och/eller på din personliga sida på Mina sidor/Mitt konto (t.ex. civilstånd, familjesituation, boendeform, fordonsinnehav och personliga intressen), tar fram och presenterar information och produkter som vi tror är relevanta och intressanta just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, genom s.k. profilering, jämför dina förutsättningar med dina tidigare engagemang hos oss samt med statistisk information (på aggregerad nivå) om vad andra i liknande situation som dig (t.ex. liknande livsfas, ekonomi, boendeform och bostadsområde m.m.) varit intresserade av. På det viset syftar tjänsten till att endast erbjuda dig relevanta erbjudanden och du slipper att få information och erbjudanden som inte intresserar dig. Mer information om hur själva profileringen går till finner du i vår dataskyddspolicy för Förmånsavtalet.

De lösningar och produkter som du kan komma att informeras om och erbjudas inom ramen för Förmånsavtalet, är tjänster som erbjuds av bolag inom Zmarta Group. För nuvarande gäller detta exempelvis privat-, bil-, bo- och företagslån, försäkring, kreditkort, sparande samt el.

Förmånsavtalet regleras av dessa villkor och är ett avtal mellan dig och Zmarta.

Förmånsavtalet är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Innehållet i Förmånsavtalet varierar från tid till annan. Se nedan exempel på den typ av förmåner du som kund kan erbjudas genom Förmånsavtalet:

  • Nyhetsbrev med tips inom privatekonomi.
  • En personifierad tjänst som innebär att vi tar fram relevanta erbjudanden som passar just dig och din ekonomi. Det kan även innebära att vi på din begäran bevakar dina nuvarande villkor (t.ex. låne- eller elavtal) och kontaktar dig när vi ser att du har möjlighet att förbättra dina villkor genom våra tjänster, exempelvis dina lånevillkor eller ditt elpris.
  • Hjälp att bevaka din möjlighet att beviljas ett lån för det fall du, under tiden som Förmånsavtalet är gällande, har eller får ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogden.
  • Tillgång till ett personifierat Mina sidor/Mitt konto (ett användarkonto) efter avslutad ansökan om exempelvis låne- eller försäkringsförmedling. På sidan lämnar vi dig personliga erbjudanden och du har möjlighet att kommunicera med oss kring just dina behov och önskemål.

Information och förmåner med anledning av Förmånsavtalet kommer att tillhandahållas via telefon, brev, e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. För att du ska få så snabb och relevant service som möjligt och för att vi ska kunna kontakta dig när vi hittar något som passar dig och dina behov, kommer vi i första handa att kontakta dig via e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. Vill du inte ha information via e-mail och sms kan du meddela du oss detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan, Du kan då fortfarande använda tjänsten men tänk på att du då själv, med jämna mellanrum, måste bevaka ”Mina sidor/Mitt konto” för att ta kunna del av aktuell information och de erbjudanden som vi tror kommer att vara intressanta för dig vid varje aktuellt tillfälle.

Förmånsavtalet gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av båda parter. Om du vill säga upp avtalet gör du detta genom att kontakta info@zmarta.se eller 0431-47 47 90.

Behandling av personuppgifter
Som ovan nämnts innebär Förmånsavtalet bl.a. att Zmarta hjälper dig med att erhålla de mest förmånliga villkoren och erbjudandena inom de produkter som Zmarta Group tillhandahåller (f.n. jämförelse inom finansiella tjänster, försäkring och el). Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som möjliggör en sådan personifierad tjänst (bl.a. genom s.k. profilering).

För en fullständig beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår dataskyddspolicy vilken du finner här.

Genom att acceptera våra villkor för Förmånsavtalet, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Zmarta/Freedom Finance dataskyddspolicy.

För att kunna erbjuda dig intressanta erbjudanden för hela din ekonomi kommer dina personuppgifter att delas med relevanta bolag inom Zmarta Group.

Ändrade villkor
Zmarta/Freedom Finance förbehåller sig rätten att när som helst ändra Förmånsavtalet genom att uppdatera denna sida. Vid väsentliga ändringar kommer vi även att informera om de nya villkoren genom ett e-mailmeddelande till dig.

Giltighet
Detta villkor för Förmånsavtal gäller fr.o.m. 2019-12-01 och tills vidare.

Chatta med oss!