Inkomstbortfall

Att drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

I flera försäkringstyper finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel olycksfallsförsäkring (om den har ett skydd mot ekonomisk invaliditet, vilket inte alla gör), sjukförsäkring samt inkomstförsäkring.

Chatta