Ägarbyte av fordon - Hur fungerar ägarbyte av fordon?

När du har köpt eller sålt ett fordon, ska du tillsammans med den andra parten göra en anmälan om ägarbyte. Detta gör ni hos Transportstyrelsen. Anmälan ska inkomma senast 10 dagar från det att fordonet bytt ägare.

Så gör du en anmälan om ägarbyte

Anmälan av ägarbyte går att göra via webb, app eller med registreringsbeviset. Skulle du däremot sälja till en fordonshandlare så kan han eller hon göra ägarbytet åt dig.

En anmälan om ägarbyte av fordon ska innehålla:

  • Köparens personnummer, organisationsnummer (om det gäller företag) eller annat tilldelat nummer

  • Köparens namn

  • Köparens adress i Sverige

  • Datum för ägarbytet

  • Underskrifter av både säljare och köpare.

Skulle köparen vara under 18 behövs även uppgifter kring:

  • Vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifter

  • Vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Vad händer med försäkring vid ägarbyte?

När ägarbytet har registrerats hos Transportstyrelsen och Centrala Bilregistret får ditt försäkringsbolag en notis om att fordonet bytt ägare. Du som ägare är inte längre i behov av försäkringen, och försäkringen kommer då att upphöra. Eventuell återstående premie kommer att återbetalas. Tänk på att du som ägare har ansvar för fordonet fram tills att ägarbytet registrerats.

Som ägare av ett fordon är du skyldig att ha en trafikförsäkring. Det innebär att du som köpare ska teckna en ny försäkring från och med det datum som bytet registrerats. Det är därför viktigt att du är med vilket datum det är som gäller.

Chatta