Hälsodeklaration – Vad innebär en hälsodeklaration?

En hälsodeklaration behöver du fylla i när du ansöker om personförsäkring. Den innehåller frågor om din hälsa och hjälper försäkringsbolagen att göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall. Detta för att du ska få rätt försäkring och rätt ersättning.

Så fungerar en hälsodeklaration

En hälsodeklaration kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du vänder dig till. Hälsodeklarationen är uppbyggt som ett frågeformulär och brukar innehålla runt 5-25 stycken frågor. Frågorna brukar handla om försäkringstagarens sjukdomsbild idag, och hur det sett ut de senaste 3-5 åren när det kommer till sjukdomar och/eller olycksfall. När du skickat in din ansökan kan du få godkänt, godkänt med undantag, godkänt med förhöjd premie eller avslag.

Var noga när du fyller i deklarationen. Är det oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen så kan försäkringsbolaget sänka eller till och med neka ersättning vid eventuell skada eller sjukdom.

Så påverkas försäkringen av hälsodeklarationen

Som sagt så ligger hälsodeklarationen till grund för att du ska få rätt försäkring till rätt pris, och rätt ersättning om du blir sjuk eller drabbas av skada. Om du enligt deklarationen har mindre bra hälsa så anses risken för sjukskrivning högre än normalt. Det kan innebära att du får betala mer för ditt försäkringsskydd. I vissa fall kan du bli erbjuden en försäkring med undantagsklausul. Det innebär att du betalar normalt pris för din försäkring, men får då ingen ersättning för vissa skador eller besvär.

Chatta