Juridisk person – Vad är en juridisk person?

En juridisk person är ett subjekt som inte är en fysisk person, men som kan ha samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. En juridisk person kan vara ett företag, förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.

Vad innebär det att vara en juridisk person?

Som en juridisk person har man samma rättigheter och skyldigheter inför lagen som en fysisk person. Det innebär till exempel att en juridisk person bland annat kan äga tillgångar, ta på sig skulder samt skriva avtal. För en fysisk person som driver en verksamhet innebär det att denne, samt övriga fysiska personer inom bolaget, är befriade från ansvar för olika åtaganden. Det är företaget, i form av juridisk person, som bär ansvar för dessa.

Det finns dock undantag där fysiska personer kan få stå till svars för olika handlingar som görs i ett företags namn. Dessa undantag kallas ansvarsgenombrott och är en rättsprincip och finns till för att till exempel en ledningsgrupp inte ska bete sig hur som helst. Exempel kan vara att man dragit på sig alltför mycket skulder.

Är enskild firma en juridisk person?

En enskild firma eller enskild näringsidkare är inte en juridisk person. Inom rättsväsendet är detta en fysisk person då verksamheten och den som driver verksamheten är samma person.

Chatta