Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är den juridiska person som står för risken i samband med utfärdande av en försäkring. Försäkringsgivaren måste vara registrerad och godkänd, och stå under Finansinspektionens tillsyn.

Ofta är försäkringsgivare och försäkringsbolag ett och samma bolag. Men det är inte ovanligt, även i Sverige, att försäkringsbolag samarbetar med ett annat bolag som är den formella försäkringsgivaren.

Förhållandena mellan försäkringsbolag, försäkringsgivare och försäkringstagare är reglerade i lag, och alla försäkringsgivare i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen.

Chatta