Bilförsäkring

Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

2022-07-05 Angelica Lindberg
Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Zmarta i stället för att leta på egen hand. Vi jämför försäkringar från Sveriges försäkringsbolag - och våra tjänster är helt kostnadsfria. Dessutom vet vi precis hur du ska gå tillväga för att hitta ett flertal billiga bilförsäkringar att välja bland.

Välj bland flera billiga bilförsäkringar

Hos oss kan du beräkna priset på din bilförsäkring och få erbjudanden från de försäkringsbolag som kan försäkra din bil. Vår rekommendation är att inför varje huvudförfallodag, den dag då din aktuella bilförsäkring löper ut, jämföra och beräkna vad priset för din bilförsäkring blir hos olika aktörer. På så sätt skapar du dig aktuell bild över hur priset som du betalar för din bilförsäkring står i förhållande till andra aktörers erbjudanden.

Det allra första du kan ta ställning till, är hur du vill fördela premie och självrisk. Generellt gäller att ju högre självrisknivåer du väljer, desto lägre försäkringspremie kan du få. Självrisken är den kostnad som du själv behöver stå för vid en skadehantering. Premien är den avgift som du betalar för försäkringen i fråga, alltså försäkringskostnaden.

Vad kostar en bilförsäkring?

Att äga en bil är dyrt och en utgiftspost som syns i hushållskassan. Eftersom bilen är en kostsam investering i sig, och som i de allra flesta fall dessutom används mycket flitigt, innebär bilägandet även höga utgifter i form av underhållning och skydd. Därför uppfattas just bilförsäkringen ofta som dyr, jämfört med övriga försäkringar i hushållet. Men priset beror helt enkelt på en kombination av höga ersättningskostnader och höga riskfaktorer.

Du kan välja att betala premien för din bilförsäkring månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller som en årsavgift. Vad priset uppgår till varierar kraftigt. Det beror på vilken omfattning av skydd du vill ha, vilken bil du kör samt vilka förutsättningar du som försäkringstagare har. Ofta rör det sig om ett antal tusenlappar om året. Du kan läsa mer om snittpremien för olika bilmärken här, eller hur prisskillnaderna mellan olika län ser ut här.

En billig bilförsäkring får du genom att bortprioritera det skydd som just du och din bil inte är i behov av. Det kan till exempel handla om ett skydd som du tidigare sett som en självklarhet, men som i dagsläget inte längre behövs på grund av din nya livssituation eller bilens nuvarande skick. Därför kan det vara en god idé att reda ut vilket försäkringsbehov du faktisk har, med hjälp av vår Behovsguide.

Vad påverkar priset på bilförsäkringen?

Bilen som försäkras

Försäkringsobjektet, det vill säga bilen i fråga, är den faktor som väger allra tyngst när det kommer till att hitta en billig bilförsäkring. Aspekter såsom bilmärke, modell samt årsmodell, är de mest avgörande faktorerna i detta avseende. För att kunna beräkna priset på en bilförsäkring behöver du därför veta bilens registreringsnummer - helt enkelt för du på så sätt vet att det är just precis den bilen som resultatet av jämförelsen speglar.

Bilens värde speglar ju försäkringsbeloppet, alltså det belopp som ska försäkras. Med bilförsäkringens olika täckningsnivåer (trafik-, halv- respektive helförsäkring) väljer du sedan hur stor del av bilen du vill försäkra. Du kan även öka skyddet ytterligare genom att komplettera halv- eller helförsäkringen med en eller flera tilläggsförsäkringar.

Det som är ledande är värdet på bilen, det vill säga vad bilen uppskattas kosta att återställa ur ett försäkringsperspektiv. Bilmodeller med dyra reservdelar, hög inbrottsstatistik, bristande kvalitet i något avseende och så vidare, kan komma att kosta en del att försäkra. Står du inför ett bilköp kan du själv reflektera kring vad du tror gäller för bilens värdeutveckling under de år du planerar att äga bilen. En billigare bil är självklart billigare att försäkra än en dyrare.

Läs även: Inbrott i bilen - vad ska jag göra efter bilinbrott?

Även extrautrustning påverkar priset på bilförsäkringen. Egenmonterad utrustning, samt avancerad teknik som inte ingår i bilens grundutförande, omfattas inte av bilförsäkringens skydd på samma sätt som det som grundutrustningen. Generell gäller lägre ersättningskostnader, framförallt om det i försäkringsbrevet inte är angivet vilka extra tillbehör som finns i bilen, och därmed utsätts för bland annat utökad stöldrisk och liknande.

Sist men inte minst, spelar den uppskattade körsträckan en viss roll för beräkningen av priset på din bilförsäkring. Det handlar alltså inte om hur lång den totala körsträckan har varit för din bil, utan snarare om hur mycket du förväntas använda bilen under den kommande försäkringsperioden. Helt enkelt för att försäkringsbolagen ska få en uppskattning om vilken typ av risker du kommer att utsättas för.

Personen som tecknar försäkringen

Försäkringstagaren, det vill säga du som tecknar bilförsäkringen och står som ägare av bilen, påverkar också priset på bilförsäkringen. Din livssituation i form av både ålder och boende har en tydlig inverkan vid en beräkning av priset på bilförsäkringen. Även vanor, såsom hur du kör samt förvarar din bil, kan komma att ha viss betydelse, allra helst om du vill ha en så billig bilförsäkring som möjligt.

Att hitta en billig bilförsäkring till en ung person är svårt. Generellt gäller att unga personer är högre representerade i trafikolycksstatistik. Därför tar försäkringsbolagen ut högre premier och ibland även högre självrisker för personer under 25. Billigast bilförsäkring får de personer som befinner sig mitt i livet. Att åldern har en inverkan på försäkringspremien skapar lätt frustration, allra helst bland de yngre bilägarna.

Att komma ifrån orättvisa prissättningsstrategier är av vissa aktörer i försäkringsbranschen ett prioriterat område. Det är en av de främsta anledningarna till varför det bara under de senaste åren har introducerats mer nytänkande försäkringslösningar, som med hjälp av modern teknik skapar en mer rättvis prissättning bland bilförare. Utvecklingen går sakta men säker framåt och skapar goda möjligheter för säkra förare att få billiga bilförsäkringar.

Även var du som försäkringstagare bor har betydelse för uträkningen av bilförsäkringens pris. Anledningen till detta är förstås att vissa områden helt enkelt uppnår högre siffror i skade-, olycks- och brottsstatistik. Din specifika boendeform, det vill säga om du bor i en hyreslägenhet, en bostadsrättslägenhet eller en egen villa har också viss inverkan på bilförsäkringens premie, framförallt hos vissa försäkringsbolag.

En del försäkringsbolag premierar de som bor i en villa eller bostadsrätt, före de som bor i en hyresrätt. Men din boendesituation påverkar även dina möjligheter till förvaring av din bil, nattetid. Kan du förvara bilen i ett låst garage anser en del försäkringsbolag att du minskar vissa risker, såsom inbrott och skadegörelse, jämfört med att parkera bilen på gatan - och du kan därmed får en lägre försäkringspremie.

Är du överförsäkrad?

Att vara överförsäkrad innebär att du betalar för skydd som inte kommer att användas. Är du som försäkringstagare dåligt insatt i de delar av försäkringen som du faktiskt betalar för, innebär det att du lätt kan komma att bli överförsäkrad. Det är upp till dig själv avgöra om du är rätt skyddad, men även ha en uppsyn över de delar av försäkringen som kan komma att löpa ut och alltså inte längre gälla, trots att du fortfarande betalar för dem.

Ett exempel kan vara drulleförsäkringen, som slutar gälla efter ett antal körda mil. Det är i regel vara i samband med att maskinskadeförsäkringen upphör att gälla, vilket brukar vara när bilen kört ett visst antal mil. Om du inte jämför din bilförsäkring regelbundet, kan det bli så att du fortsätter att betala för skydd som alltså inte längre gäller. Detta eftersom det är omöjligt för försäkringsbolagen att löpande veta hur långt just din bil har kört.

Vi på Zmarta hjälper dig gärna att se över dina möjligheter att hitta en så billig bilförsäkring som möjligt. Vill du ha hjälp när du jämför och beräknar pris på din bilförsäkring är du varmt välkommen att slå oss en signal på 08 - 51 000 000 och tala med en av våra kunniga försäkringsförmedlare. Vi vill göra det lätt att hitta rätt försäkring - och till rätt pris dessutom!

Fler i samma kategori

Se alla
Bilförsäkring Elbil försäkring
Under 2017 ökade antalet elbilar i Sverige med 60 %. Men fortfarande står batteribilar och laddhybrider för mindre än 1 ...
Kvinna sitter i sängen och kollar på mobilen tillsammans med en katt.
Bilförsäkring Ska jag välja hel-, halv- eller bara trafikförsäkring till min bil?
Vilken bilförsäkring du ska välja beror delvis på vilken bil du har. Så här väljer du rätt bilförsäkring.
Vägassistans: assistansförsäkring om bilen stannar efter vägen
Bilförsäkring Vägassistans: assistansförsäkring om bilen stannar efter vägen
I halv- och helförsäkringar ingår det ett räddningsskydd som hjälper dig om du blir stillastående efter vägen. Du kan ko ...