car-insurance

Trafikförsäkring

Jämför och byt bilförsäkring enkelt och snabbt

Ange ett giltigt registreringsnummer.
?
  • Samma priser som hos bolagen
  • Kostnadsfri rådgivning

Trafikförsäkring bil

Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den betalar ut ersättning till dem som skadas i trafiken, eller om någon annans egendom blir skadad av försäkringstagarens bil. Äger du en bil måste du alltså som minst ha en trafikförsäkring. Via Zmarta kan du jämföra, byta och teckna den bästa och billigaste trafikförsäkringen för dig. 

Innehåll

Om trafikförsäkring för bil 

Trafikförsäkringen betalar ut ersättning till de som blir skadade i trafiken. Den finns till för att ingen ska bli ersättningslös vid en olycka och täcker därför skador på

  • förare 

  • passagerare 

  • medtrafikanter 

  • annans egendom (exempelvis bil eller staket).  

Om du orsakar en olycka är det din försäkring som används, och om du råkar ut för en olycka är det den ansvariges försäkring som används. 

Det är dock viktigt att veta att din trafikförsäkring inte ersätter skador på din egen bil. Behöver du ett utökat skydd som erbjuder skydd för din egen bil bör du därför välja en halv- eller helförsäkring istället. 

Vad ingår i trafikförsäkringen? 

Trafikförsäkringen är uppdelad i två delar: skydd för person och skydd för egendom. 

Personskydd 

Det är alltid trafikförsäkringen som betalar ut ersättning när någon blir skadad i trafiken. Om det är utrett att det är du som har varit orsaken till olyckan är det din trafikförsäkring som betalar ut ersättning till de drabbade. Det innebär också att det är du som får stå för en eventuell självrisk. 

Vid en kollision gäller försäkringen för föraren, alla som sitter i bilen och alla andra personer utanför bilen som blir skadade vid olyckan. 

Egendomsskydd 

Trafikförsäkringen betalar ut ersättning för egendom som blir skadad på grund av en trafikolycka. Detta handlar oftast om fordon, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Det kan lika gärna vara att du backar in i grannens staket. 

Är det du som försäkringstagare som är ansvarig för olyckan så täcker försäkringen alltså skador som uppkommit på medtrafikanter och deras fordon. Men försäkringen ger aldrig någon ersättning för skador på din egen bil. 

Varför välja endast trafikförsäkring? 

Äger du en bil så är det lag i Sverige att du minst måste ha trafikförsäkring. Att snåla och köra oförsäkrat är alltså inte ett alternativ. När du tecknar en bilförsäkring behöver du istället ta ställning till hur stort försäkringsskydd du behöver. 

Det finns tre försäkringar att välja mellan: trafik-, halv-, och helförsäkring. Köper du en halvförsäkring eller helförsäkring så ingår trafikförsäkringen, och du får samtidigt ett utökat skydd för dig själv och din egendom. 

Har du en ny bil med högt värde bör du välja en helförsäkring. Den har ett högre pris på försäkringspremien, men den ger också det största ekonomiska skyddet för dig och din bil. Men om du har en bil som inte är värd mer än några tusenlappar kan du definitivt spara en del på att välja något av de andra två alternativen. Den enda anledningen att endast ha trafikförsäkring är alltså ekonomisk. Äger du en bil som har ett värde på bara några tusen kronor är det helt enkelt inte värt att försäkra den med mer. 

Skulle det exempelvis uppstå en skada behöver du alltid betala en självrisk för att få ersättning. En vanlig självrisk för en vagnskada (med en halv- eller helförsäkring) är 3 000 kronor. Med andra ord kan du komma att behöva betala mer i självrisk än vad hela bilen är värd. Därför kan vi på Zmarta som mest rekommendera att endast teckna trafikförsäkring om du har en bil med mycket litet värde. 

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen? 

Trafikförsäkring ger ersättning för 

  • personskador på förare och passagerare i fordonet 

  • personskador på personer utanför fordonet 

  • materiell skada som orsakas på andras fordon eller egendom. 

Trafikförsäkringen ersätter dock inte skador på ditt eget fordon eller egendom. Vill du ha ett skydd som ersätter skador på din egen bil måste du teckna en helförsäkring eller halvförsäkring. 

Vad händer om jag inte har trafikförsäkring? 

Trafikförsäkringen är ett krav, oavsett om bilen är belagd med körförbud eller inte är i körbart skick. Om du inte har försäkring måste du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) varje dag som bilen är oförsäkrad. Avgifterna kan snabbt bli flera tusen kronor i månaden. Därför är det också viktigt att du tecknar din försäkring från den första dagen du äger bilen. När den tidigare ägaren har skickat in papper på att bilen bytt ägare registreras detta hos Transportstyrelsen. De har i sin tur kontakt med försäkringsbolagen, vilket gör att de snabbt får information när ett fordon är oförsäkrat. 

Jämför trafikförsäkring via Zmarta 

Även om trafikförsäkringen är det billigaste alternativet så kan du tjäna mycket på att jämföra olika alternativ innan du tecknar en ny bilförsäkring. Försäkringsbolagens erbjudanden skiljer sig ofta åt på ett flertal punkter. Har du valt att enbart trafikförsäkra din bil så gör du det förmodligen av ekonomiska skäl. Därmed borde även priset vara en av de tyngsta faktorerna vid val av trafikförsäkring. Jämför därför priset mellan flera försäkringsbolag för att hitta den billigaste trafikförsäkringen. 

Generellt har en billigare trafikförsäkring högre självrisk. Dessutom kan det vara olika beroende på hur gammal ägaren till bilen är. Många försäkringsbolag har nämligen en åldersgräns kring 25 år. Detta beror på att yngre personer statistiskt sett är med om fler olyckor. Yngre förare kan därmed komma att få betala dyrare självrisker. 

Om du letar efter en ny trafikförsäkring bör du också kontakta de försäkringsbolag där du redan har andra försäkringar. Har du många försäkringar hos samma försäkringsbolag kan du eventuellt få rabatt på premien om du väljer att teckna hos dem. 

Trafikskadelagen 

Enligt Trafikskadelagen (1975:1410) ska alla motordrivna fordon som är registrerade i bilregistret och som inte är avställda ha en trafikförsäkring. Detta är för att garantera att tredje part ska kunna få skadestånd då denna har rätt till det, samt att din ekonomi inte ska drabbas för kraftigt av ett skadeståndsanspråk. 

Det är du som är fordonets ägare och som använder fordonet mest som ska stå på försäkringen. Det är också du som blir skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), om fordonet saknar trafikförsäkring vid någon tid. 

Trafikförsäkringen gäller ofta, men inte alltid, utan självrisk. Det är vanligt att försäkringsbolag tar ut 1 000 kronor extra i självrisk om föraren av fordonet är under 24 år.

Tips för en säkrare bilfärd

1. Se till att ha rätt lufttryck

Kolla däcktrycket regelbundet. För lågt lufttryck ger en trögstyrd bil, är trycket för högt slits däcken onödigt mycket på mitten. Dessutom går det åt mer bränsle när trycket är för lågt.

2. Råkat ut för stenskott?

Boka tid hos en bilglasmästare så fort som möjligt, annars finns det risk att vindrutan spricker. Minska risken för framtida stenskott genom att hålla rätt avstånd i trafiken.

3. Kolla mönsterdjupet

Slitna däck ger längre bromssträcka och ökad risk för vattenplaning.

4. 3-sekundersregeln

Du kan lätt kolla om du håller rätt avstånd till bilen framför dig på vägen! Välj ut en punkt, till exempel en vägskylt, och när bilen framför dig har passerat skylten börjar du räkna sekunder. Håller du rätt avstånd ska det gå minst tre sekunder innan du själv passerar samma märke.

5. Låt bilen stå

Visste du att trötthet bakom ratten är ett lagbrott i Sverige? Låt bilen stå när du är trött, sömnbrist kan vara lika farligt som att köra rattfull.

Läs våra artiklar om bilförsäkring

Parkeringsböter

Parkeringsböter är något som de flesta av oss har stött på någon gång i livet. Lär dig vad s...

Hybridbil

Hybridbilar är populära tack vare att de är både effektiva och miljövänliga. Men hur fungera...

Ställa av bil: Så fungerar det

Har du en bil som du inte använder? Då kan du ställa av den så att du slipper betala fordons...