Paydrive

Det här är Paydrive

Paydrives innovativa bilförsäkring grundas på hur din faktiska bilkörning ser ut. Paydrive AB grundades 2013. Efter några års pilottester började deras nyskapande bilförsäkring säljas i Sverige. 2019 fick Paydrive Svenska försäkringsföreningens årliga pris för samma bilförsäkring. Fram till idag har Paydrive analyserat över 30 miljoner körda mil korrelerade med verkliga skador. All denna data har utmynnat i den unika algoritmen QOTA. Algoritmen utgör nu basen i bilförsäkringen och förbättrar riskresultatet ytterligare.

En rättvis bilförsäkring

Priset på klassiska bilförsäkringar baseras på en uppskattning om hur många mil du kommer att köra. Paydrive erbjuder en bilförsäkring som är baserad på dig, din bil och hur du kör. Försäkringens pris är uppdelat i två delar, en fast och en rörlig. Den fasta är till för att skydda din bil när du inte kör den. Den rörliga baseras på milen du kör - på ditt egna unika sätt. Om du väljer en bilförsäkring från Paydrive så får du en bilbox, en liten dosa som kopplas in i din bil. Bilboxen läser av hur din bil rör sig och vilken hastighet den håller. Du behöver inte göra något mer! Inför varje månads slut läser Paydrive av din körning, och din faktura speglar hur du har kört den månaden. Om du kör säkert betalar du mindre för din försäkring.

Du kan enkelt följa din körning direkt i Paydrives app. Appen kan också hjälpa dig med:

  • att se var din bil befinner sig

  • återkoppling på din körning

  • information om ditt körscore.

Här nedan kan du läsa mer om körscore och körstilar, och hur dessa påverkar bilförsäkringen från Paydrive.

Vad är ett körscore?

Paydrives försäkringspremie bygger på hur många mil du kör och din körstil. Ett körscore är ett indexerat mått som beskriver din körstil. Du kan ha ett körscore på 100-1, där 100 är bäst. Ditt körscore används för att bestämma din körstil. Du kan ha en körstil som är supersäker, säker, okej, osäker eller farlig.

De första tre månaderna hos Paydrive betalar du alltid som om din körstil vore mest säker. Paydrive justerar sedan din premie utifrån dina kördata. Om du lyckas behålla ett högt körscore under de första tre månaderna är du garanterad 12 månader med samma låga dygns- och milpris. Om du däremot sänker ditt körscore har du en ny chans att inom tre månader förbättra det igen, och på så sätt få de 12 månaderna med den lägre premien.

Paydrives app kan hjälpa dig med tips och information om hur du kan förbättra din körstil och därmed få ett bättre körscore.

Vilka typer av bilförsäkringar kan jag teckna hos Paydrive?

Paydrive erbjuder tre typer av bilförsäkringspaket och flera olika tilläggsförsäkringar. Läs mer om dem här nedan.

Trafikförsäkring

Alla bilägare måste ha en trafikförsäkring enligt lag. Om du skulle orsaka skador på annans egendom eller personskador i trafiken, så ersätter trafikförsäkringen dessa. En trafikförsäkring ersätter dig dock inte för skador på din egen bil. Självrisken ligger på 1 000 kronor.

Halvförsäkring

I Paydrives halvförsäkring ingår, förutom trafikförsäkringen, även detta:

Allrisk. Kallas även “drulleförsäkring.” Allrisken ger ersättning på upp till 70 000 kr för att täcka skador på kupé och bagageutrymme orsakade av plötsliga, oförutsägbara händelser. Om din bilnyckel skulle bli stulen eller tappas bort ersätts den. Du ersätts också för sanering av bensintanken om du skulle råka tanka med fel bränsle. Fordonet måste vara yngre än 15 år för att allrisken ska betalas ut.

Brandersättning. Ersätter skador som uppkommer på grund av brand. Bränder i fordon kan uppstå av till exempel elfel eller bränsleläckage.

Glasskada. Denna försäkring ersätter dig för en skada på bilens glasrutor, oavsett hur omfattande den är.

Kris. Om du råkar ut för en trafikolycka eller ett rån kan du må dåligt senare. Krisförsäkringen ger dig som förare och dina passagerare kristerapi (upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad person.)

Maskinskada. Paydrive ersätter dig om din bil plötsligt skulle få en maskinskada eller fel på många komponenter. Denna försäkring gäller för bilar som är yngre än 10 år eller har kört under 15 000 mil.

Räddning. Om din bil behöver bärgas efter en olycka så får du ersättning. Gäller inte om bärgningen behövdes på grund av bränslebrist.

Rättsskydd. Ersätter dig för kostnader i samband med en rättstvist som gäller ditt försäkrade fordon. Maxbeloppet som kan betalas ut är 40 000 kronor.

Stöld. Denna försäkring ger dig ersättning för skada som uppstått på din bil genom stöld eller tillgrepp.

Självrisken i försäkringarna ovan ligger på mellan 1 500 - 2 000 kronor beroende på bilens ålder. Vid en rättstvist är självrisken 20 % av beloppet, som lägst 1 500 kronor. För att laga ett stenskott betalar du ingen självrisk hos Paydrive.

Helförsäkring

Helförsäkringen är Paydrives mest heltäckande försäkring för din bil. Förutom trafikförsäkringen och allt som ingår i halvförsäkringen, får du även en vagnskadeförsäkring. Denna försäkring ger dig ersättning efter en trafikolycka, även om det var du som orsakade den. Du får också ersättning för andra yttre olyckshändelser - om du till exempel skulle backa på något eller köra i diket. Vagnskadeförsäkringen täcker också skador som någon annan orsakar på din bil med uppsåt.

Självrisken på Paydrives vagnskadeförsäkring är 4 000 kronor.

Tilläggsförsäkringar

För dig som vill ha ett ännu starkare skydd, erbjuder Paydrive tilläggsförsäkringar.

  • Assistans och självriskreducering, 44 kronor per månad. Med denna tilläggsförsäkring får du assistans när olyckan är framme. Du kan få bärgning till verkstad, reparation på plats, däckbyte, transport av drivmedel och låsbyte. Du kan också få en hyrbil i upp till tre dagar. Självrisken reduceras vid djurkollision, skadegörelse och parkeringsskada.

  • Hyrbil, 52 kronor per månad. Om du inte kan använda ditt försäkrade fordon i samband med en ersättningsbar skada, kan du få ersättning för hyrbil. Du kan högst få ersättning för en hyrbil i 60 dagar.

  • Trafikolycksfall, 21 kronor per månad. Denna tilläggsförsäkring ger ersättning om någon i det försäkrade fordonet skulle få en personskada som leder till medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Om du önskar alla dessa tilläggsförsäkringar kan du välja Paydrives pluspaket, till en samlad kostnad på 99 kronor per månad.

Hur gör jag en skadeanmälan hos Paydrive?

Du kan enkelt anmäla ditt skadeärende online till Paydrives försäkringsgivare Protector Försäkring. Med Paydrives digitala hjälpmedel kan ditt ärende hanteras snabbt. Skadeavdelningen har öppet för telefonsamtal helgfria vardagar 9-17. Skadejouren har öppet dygnet runt, alla dagar.

Jämför Paydrives försäkringar via Zmarta

Innan du väljer din försäkring är det alltid smart att jämföra olika alternativ. Zmartas jämförelsetjänst gör jobbet åt dig, helt kostnadsfritt. Se flera olika försäkringar samtidigt, spara tid och huvudbry. Du behöver bara fylla i vårt formulär och klicka på “jämför.” Jämförelsetjänsten visar alltid samma priser som försäkringsbolagen själva. Zmart, eller hur?

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Jämför försäkringar

Jämför, teckna eller byt försäkring via oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ange ett giltigt registreringsnummer.
?
  • Samma priser som hos bolagen
  • Kostnadsfri rådgivning
Chatta med oss! Chatt