Vilka är Dina Försäkringar?

Dina Försäkringar består av sex olika försäkringsbolag som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Alla försäkringsbolag har sina egna lokala namn, men har en gemensam symbol och profil. De har varit kundägda ända sedan starten år 1768 och har kontor över hela landet – från Piteå i norr till Lund i söder.

Dina Försäkringar har fått många utmärkelser genom åren, bland av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för Sveriges nöjdaste kunder inom bilförsäkring 2018 och för Sveriges nöjdaste kunder inom sakförsäkring och djurförsäkring 2020.

Ett försäkringsbolag som engagerar sig i det lokala samhället

Dina Försäkringar stöttar flera lokala engagemang runt om i landet. Som kund hos dem bidrar du bland annat till att fler unga får möjlighet att idrotta, du stöttar också lokala kulturevenemang och olika typer av skadeförebyggande åtgärder. Här är några exempel på vad de stöttar:

 • Fotbollsskolan Kamratkicken i Östersund.

 • ”Fixar-brandis” som sätter upp brandvarnare hos pensionärer i Lidköping.

 • Cykelhjälmar till kvinnor som söker asyl i Karlsborg.

Under pandemin har de även gjort extra insatser, bland annat genom att skänka pengar till organisationer såsom Bris och Giving People.

Vilka försäkringar kan jag teckna hos Dina Försäkringar?

Genom Zmarta kan du teckna din bilförsäkring, hemförsäkring och villaförsäkring hos Dina Försäkringar.

Bilförsäkring – utan ungdomssjälvrisk!

Hos Dina Försäkringar finns ingen ungdomssjälvrisk. Ofta får förare som är under 24 år en dyrare bilförsäkring eftersom de oftare drabbas av trafikolyckor. Men hos Dina Försäkringar har man valt att ta bort det. Enda undantaget är om föraren är under 24 år vid olyckan och inte själv är den som har tecknat bilförsäkringen. Var därför noga med att rätt person står på bilförsäkringen!

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Du måste teckna en trafikförsäkring redan från första dagen du står som ägare på bilen. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra trafikanter. Försäkringen ersätter också skador på annans egendom, men aldrig skador på din egen bil. Vill du ha ett skydd som täcker skador på din egen bil ska du välja en halv- eller helförsäkring.

Självrisken ligger normalt på 1 000 kronor vid person- och egendomsskador.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller (förutom skyddet i trafikförsäkringen) även ett skydd vid brand-, glas- och maskinskador. Dessutom ingår bärgning/räddning, rättsskydd samt ersättning vid stöld.

Rättsskyddet hjälper dig om du hamnar i en tvist. Det gör den genom att hjälpa dig med ombuds- och rättegångskostnader. För att försäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist.

Självriskerna varierar beroende på skada, men ligger normalt kring 1 200–2 000 kronor.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men också ett skydd mot skador på bilens kaross och lack. I försäkringsbranschen kallas dessa skador för vagnskador. Helförsäkringen kan ersätta skador på karossen eller lacken som orsakats av exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller skadegörelse.

Skulle du krocka med en annan bil och har en helförsäkring hos Dina försäkringar behöver du inte själv kontakta den andra bilens försäkringsbolag. Det sköter de åt dig!

Självrisken är från 2 500 kronor, beroende på bilens ålder, vald självrisk medmera.

Hemförsäkring – med ett extra skydd vid trakasserier på nätet

En hemförsäkring innehåller många viktiga delar, inte bara ett skydd för ditt hem och dina saker.

Tänk på att välja hemförsäkring utifrån hur du bor. Då kan du vara säker på att du får det skydd du behöver. Bor du i hyresrätt behöver du bara en vanlig hemförsäkring, men på Dina Försäkringar har de namngett sina hemförsäkringar utifrån din boendesituation, så att du enkelt kan välja rätt.

Hyresrättsförsäkring

Hyresrättsförsäkringen är för dig som bor i en hyresrätt, oavsett om du hyr i första- eller andrahand. Den innehåller ett skydd för dina saker (lösöre) vid brand, vattenläckage, storm, inbrott och skadegörelse. Utöver det ingår även:

 • Rättsskydd: ersätter advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor om du hamnar i en tvist.

 • Ansvarsskydd: hjälp om du blir skadeståndsskyldig på grund av att du råkat skada en person eller någon annans egendom. Försäkringen betalar skadeståndet med upp till 5 000 000 kronor om det visar sig att du är skadeståndsskyldig.

 • Överfallsskydd: överfallsersättning på upp till 1 000 000 kronor om du blir utsatt för misshandel och vissa sexualbrott.

 • Krisskydd: ersättning för max 10 psykolog- eller psykoterapeutbehandlingar vid en krisreaktion efter en skada.

 • Reseförsäkring: gäller vid resa i hela världen de första 45 dagarna.

 • ID-skydd: tillgång till telefonassistans dygnet runt för att förebygga, upptäcka och begränsa konsekvenserna av en identitetsstöld.

Dina Försäkringar erbjuder även ett försäkringsskydd vid trakasserier på nätet. Det innebär att du kan få hjälp om du eller någon i ditt hushåll blir utsatt för kränkande innehåll på nätet. Det kan exempelvis handla om mobbning via sociala medier eller bilder som publicerats utan ditt samtycke.

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring innehåller allt det som en vanlig hemförsäkring innehåller, men utöver det ingår även ett skydd vid skador på fast egendom och ytskikt, något som du som äger en bostadsrätt har ansvar över. Exempel på det är väggar, parkett, kakel, klinker, kök, badrum medmera.

Villaförsäkring

En villaförsäkring fungerar som en vanlig hemförsäkring, men innehåller också ett skydd för själva byggnaden (bostadshus, uthus, garage och utomhuspool) samt tomtmark. Skyddet för tomtmark omfattar bland annat växtlighet, staket, mur, flaggstång, brygga och eluttag för motorvärme.

Utöver det vanliga hemförsäkringsskyddet omfattar villaförsäkringen också sanering av skadeinsekter och hussvamp.

Vad är skillnaden mellan en hem- och villaförsäkring?

Skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring är att hemförsäkringen främst gäller för ditt hem och dina saker, medan villaförsäkringen även omfattar ett skydd för själva byggnaden samt tomtmarken som hör till den försäkrade bostadsbyggnaden.

Villaförsäkringen är ofta något du tecknar till din vanliga hemförsäkring, men många försäkringsbolag erbjuder en kombination av en hem- och villaförsäkring och kallar det då för en villahemförsäkring.

Företagsförsäkring 

Du som har ett småföretag kan teckna din företagsförsäkring hos Dina Försäkringar via Zmarta. Du får då en småföretagsförsäkring som är anpassad efter just din verksamhet.   

En företagsförsäkring är en paketlösning som erbjuds till företag. I försäkringspaketet brukar det ingå en   

 • egendomsförsäkring 

 • ansvarsförsäkring 

 • rättsskyddsförsäkring. 

Det är viktigt att vara rätt försäkrad eftersom du ansvarar för företagets verksamhet och risker. Vi på Zmarta hjälper dig och din firma så att du är rätt rustad om någonting oväntat skulle inträffa. 

Hur säger jag upp min försäkring och byter till Dina Försäkringar?

Du kan bara säga upp din försäkring till försäkringens huvudförfallodag. Enda undantaget är om ditt försäkringsbehov försvinner, exempelvis om du säljer din bil. Huvudförfallodagen är den dag som din försäkring förnyas, vanligtvis ett år i taget. Du kan däremot när som helst meddela att du vill avsluta din försäkring, då avslutas den i samband med huvudförfallodagen. På samma sätt kan du när som helst jämföra försäkringar och teckna en ny. I så fall väljer du att den ska börja gälla samma dag som din gamla försäkring avslutas.

Trogna kunder hos Dina Försäkringar får rabatt!

Dina Försäkringar vill att det ska löna sig att vara kund hos dem. Därför erbjuder de flera olika förmåner för dig som redan har eller tecknar en boendeförsäkring samt minst en försäkring till. Om du har varit skadefri i minst ett år får du rabatt på självrisken till boendeförsäkringen om du drabbas av en skada. Ju längre tid du har varit skadefri, desto större rabatt på självrisken får du!

 • Ett skadefritt år ger 500 kronor rabatt.

 • Två eller tre skadefria år ger 1 000 kronor rabatt.

 • Fyra eller fler skadefria år ger 1 500 kronor rabatt.

Förutom rabatten får du även bättre villkor i din boendeförsäkring, om du har minst en annan försäkring hos dem. Det här får du:

 • Förlängt flyttskydd: skydd för dina saker både på nya och gamla adressen i 60 dagar i stället för 14 dagar.

 • Högre allriskbelopp: beloppsgränsen höjs från 50 000 till 60 000 kronor.

 • Högre bortaskydd: när du tar med dina saker utanför hemmet kan du få ersättning om något skulle skadas. Den beloppsgränsen höjs från 50 000 till 60 000 kronor.

Hur gör jag en skadeanmälan hos Dina Försäkringar?

Du anmäler skadan enklast på Dina Försäkringars webbplats. I vissa fall behöver du logga in med Bank-id. Du kan också be om att få bli uppringd i stället. I så fall lämnar du ditt nummer på deras webbplats och väljer vilket ärende det gäller, så ringer de dig så snart de kan. Öppettiderna är vardagar 8.00–17.00.

Tänk på att ha alla nödvändiga uppgifter nära till hands, exempelvis

 • personnummer

 • kvitton

 • kontonummer

 • polisanmälan

 • kontaktuppgifter till eventuella vittnen (om det exempelvis gäller en trafikolycka).

På Dina Försäkringars webbplats hittar du vidare instruktioner på hur du gör en skadeanmälan, beroende på vilken typ av skada det gäller.

Jämför Dina Försäkringar på Zmarta

Du kan jämföra Dina Försäkringar med andra försäkringsbolag på Zmarta. Vår jämförelsetjänst är gratis och du binder inte upp dig på något. Det är enkelt och går snabbt, jämfört med om du jämför försäkringar på egen hand. Det enda du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt formulär och klicka på jämför. Sedan tar vi fram förslag på försäkringar till dig som du i lugn och ro kan jämföra både priser och villkor. På så vis kan du hitta en prisvärd försäkring som passar just dina behov.

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Chatta med oss!