WaterCircles

Vilka är WaterCircles?

WaterCircles grundades 2010 och har sedan starten specialiserat sig på sakförsäkringar och skräddarsydda försäkringslösningar för konsumentmarknaden. Idag är de närmare hundra anställda och verksamma i både Sverige och Norge. De arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor och erbjuder miljösmarta försäkringar – en del märkta med Bra Miljöval!

Hos WaterCircles får du personlig service och slipper sitta i långa telefonköer med omständliga knappval. Deras bilförsäkring är topprankad på konsumenternas.se och får 4,4 av 5 i betyg – dessutom är den märkt med Bra Miljöval!

Om du vill ha en topprankad bilförsäkring, personlig service och värnar om miljön – då är WaterCircles försäkringsbolaget för dig!

Försäkringar märkta med Bra Miljöval

Alla WaterCircles försäkringar är miljösmarta, vissa av dem har till och med tilldelats miljömärkningen Bra Miljöval.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. En vara eller tjänst som har miljömärkningen har klarat hårda miljökrav som ständigt kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. Kraven blir dessutom gradvis tuffare för att produkterna och tjänsterna ska utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön.

Väljer du Bra Miljöval är du med och bidrar till en bättre miljö!

Vilka försäkringar kan jag teckna hos WaterCircles?

Du kan teckna din bil-, hem- och villaförsäkring hos WaterCircles via Zmartas jämförelsetjänst. Det kostar ingenting att jämföra och priserna som visas är samma som hos försäkringsbolagen.

Nedan kan du läsa om vad de olika försäkringarna innehåller.

Bilförsäkring (Bra Miljöval)

Bilförsäkringen finns i tre olika försäkringsnivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Försäkringsnivåerna bygger på varandra, så om du tecknar en halvförsäkring ingår skyddet i trafikförsäkringen, och i helförsäkringen ingår skyddet från både trafik- och halvförsäkringen.

Utav de tre försäkringsnivåerna är det bara trafikförsäkringen som är obligatorisk enligt lag, och därför något du måste ha för att få köra din bil lagligt.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter personskador på förare- passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom, till exempel om du råkar krocka med någons bil eller köra in i någons staket. Försäkringen täcker däremot inte skador på din egen bil. Vill du ha ett skydd för din egen bil ska du välja en halv- eller helförsäkring.

Om du råkar ut för en trafikolycka får du krishjälp hos en legitimerad psykolog i upp till 10 behandlingstillfällen.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen. Den innehåller ett skydd för din egen bil vid brand-, glas- och maskinskador. Den gäller också om bilen blir stulen eller skadas vid ett stöldförsök.

Utöver det ingår en räddningsförsäkring som ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Du får också ett rättsskydd som ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör dig som ägare till bilen.

I WaterCircles halvförsäkring ingår det även en allriskförsäkring och ett skydd vid en kollision med djur. Allriskförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsägbara skador i bilens kupé och bagageutrymme, till exempel om du spiller kaffe på bilens inredning. Den ersätter dig även vid feltankning och förlust av bilnycklar.

Momentet “Kollision med djur” ersätter självrisken på vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kronor om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti får du istället ersättning för reparationen av din bil med maximalt 6 000 kronor.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men utöver det innehåller den även en vagnskadeförsäkring som ersätter skador på bilens lack och kaross. Det kan vara skador som uppkommit efter en trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse.

Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen: 3 500, 6 000 eller 10 000 kronor. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie får du betala för din försäkring.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen innehåller ett skydd både för dina saker och för dig och din familj, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Du som bor i villa behöver dock komplettera din hemförsäkring med en villaförsäkring för att få ett heltäckande skydd. Bor du i en bostadsrätt behöver du däremot inte teckna en bostadsrättsförsäkring – den ingår i grundskyddet i WaterCircles hemförsäkring.

Det här ingår i grundskyddet

Egendomsskydd: Ersätter stöld och skadegörelse i bostad, gemensamhetsutrymmen, samt för medförd egendom utanför bostaden. Försäkringen gäller även vid bland annat brand, läckage, storm och översvämning.
Flyttskydd: När du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både i den nya och gamla bostaden under en månad från ditt flyttdatum.
Bostadsrätt: Gäller för dig som bor i bostadsrätt. Försäkringen ersätter skador orsakade av bland annat stöld, brand och läckage på den fasta egendomen i lägenheten såsom golv, väggar och tak samt köksskåp, vitvaror och handfat.
Reseskydd: Gäller för resans 45 första dagar i hela världen. Den ersätter dig och din familj för bland annat läkarvård, transporter, och merkostnader.
Överfallsskydd: Ekonomisk ersättning om du blir utsatt för ett överfall, till exempel misshandel, våldtäkt eller andra sexualbrott, av en person som du inte bor med.
ID-skydd: Hjälper dig att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.
Webbrensning: Hjälper dig att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. Det ingår även hjälp att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.
Privatansvar: Ersätter dig för skadestånd som du som privatperson kan bli krävd på.
Rättsskydd: Ersätter bland annat dina advokatkostnader om du som privatperson skulle hamna i en tvist.
Krishjälp: Ersätter upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av exempelvis en brand, inbrott, rån, överfall eller våldtäkt. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor per försäkrad person.

Superhem – en extra bra hemförsäkring

Hos WaterCircles kan du välja att teckna Superhem för att få ett extra bra försäkringsskydd för ditt hem. Utöver delarna i grundskyddet får du också:

Allrisk bostadsrätt: Ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten, till exempel vitvaror, köksinredning, badkar och handfat. Högsta ersättningen är 150 000 kronor.
Nyvärde elektronik: Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som inte är äldre än 3 år, utan att göra åldersavdrag. Det kan till exempel vara kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv.
Allrisk lösöre: Ersätter dig vid förlust eller skador på dina saker efter en plötslig och oförutsedd händelse. Ersättningen är upp till 75 000 kronor, och självrisken är 1 500 kronor.
Resextra: Extra reseskydd som även kan tecknas som tillägg till grundskyddet i villaförsäkringen. Den ersätter kostnader om du till exempel tvingas avbeställa en resa på grund av ett olycksfall eller akut sjukdom. Vid avbruten resa kan du få en ersättningsresa. Om du blir försenad på resan kan du också få ersättning.

Villaförsäkring (Bra Miljöval)

WaterCircles villaförsäkring är märkt med Bra Miljöval. Den fungerar precis som en vanlig villaförsäkring, men är mindre skadlig för miljön.

Husbyggnaden och övriga byggnader som omfattas av villaförsäkringen är försäkrade till fullvärde. Det betyder att ditt hus värderas till marknadsvärdet om det får en skada.

Egendomsskydd: Ersätter skador som orsakas i samband med bland annat brand, inbrott eller läckage från exempelvis ledningssystem, kyl, frys eller tvättmaskin. Du får också ersättning för reparation av ditt hus om det skadats på grund av exempelvis en storm, hagel, snötryck eller översvämning. Utöver det ersätts även spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem om de går sönder.
Byggnad under uppförande: Gäller under tiden som du bygger om eller bygger till en byggnad. Verktyg och byggmaterial ingår också i försäkringen.
Privatansvar: Ersätter skadestånd som du som husägare kan bli krävd på.
Rättsskydd: Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som husägare.
Husbock, hästmyra och bostadsohyra: Ersätter kostnader för sanering av huset om det drabbas av till exempel husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra såsom vägglöss eller kackerlackor.
Hussvamp: Ersätter dig för sanering och reparation av byggnadsdelar som blivit angripna av äkta hussvamp. Ersättningen ligger på max 500 000 kronor.

Supervilla – en extra bra villaförsäkring

Väljer du att teckna Supervilla får du ett utökat skydd. Förutom delarna i grundskyddet får du även skydd mot:

Hussvamp: Högre ersättning än i grundskyddet, med upp till 1 000 000 kronor.
Begränsat åldersavdrag på byggnad: I grundskyddet görs ett avdrag beroende på hur gammal den skadade byggnadsdelen är. Men har du tecknat Supervilla blir avdraget begränsat till max 10 000 kronor.
Läckage genom yttertak eller fasad: Ersätter skador som orsakats av vatten som tränger in genom taket eller fasaden.
Våtrumsskador genom tätskikt: Ersätter skador på ytskiktet vid läckage i exempelvis badrum och tvättstuga.
Sanering av skadedjur: Ersätter kostnader för sanering av bostadshuset mot exempelvis råttor, möss, getingar och myror.
Allrisk byggnad: Ersätter plötsliga och oförutsedda skador på huset. Går att teckna som tilläggsförsäkring, då kan du få ersättning upp till 75 000 kronor. Tecknar du istället Supervilla kan du få ersättning upp till 150 000 kronor.

Vad är skillnaden mellan en hemförsäkring och villaförsäkring?

En hemförsäkring är främst ett skydd för dig och dina saker (lösöre) medan en villaförsäkring är ett skydd för själva bostadsbyggnaden, tomten samt tillhörande byggnader som anges i försäkringsbrevet.

Du som bor i villa behöver både en hem- och villaförsäkring för att få ett heltäckande skydd. Många försäkringsbolag erbjuder försäkringspaket för villor där hemförsäkringen ingår. Dessa paket brukar ofta kallas för “Villahemförsäkring” eller liknande.

Så säger du upp din försäkring och byter till WaterCircles

Vill du byta försäkringsbolag till WaterCircles? Kom ihåg att du bara kan säga upp din nuvarande försäkring till huvudförfallodagen. Huvudförfallodagen är den dag då din försäkring automatisk förnyas för ytterligare ett år. Det brukar vara samma dag som försäkringen först började att gälla. Du kan hitta huvudförfallodagen i ditt försäkringsbrev som du fick när du tecknade din nuvarande försäkring.

Du kan bara säga upp din försäkring i förtid om ditt försäkringsbehov skulle försvinna, till exempel om du skrotar din bil. Däremot kan du när som helst välja att avsluta din försäkring. Det gör du genom att meddela ditt nuvarande försäkringsbolag. Din försäkring kommer då att avslutas i samband med huvudförfallodagen. Sedan kan du jämföra försäkringar och teckna en ny. I så fall väljer du att den nya försäkringen ska börja gälla i samband med att din gamla avslutas. På så vis slipper du betala för dubbla försäkringar. Zmart va?

Så gör du en skadeanmälan hos WaterCircles

Du kan anmäla din skada på WaterCircles webbplats eller genom att ringa dem på telefonnummer 010-4900 999 vardagar klockan 8.15–16.45.

På webbplatsen väljer du vilken skadehändelse det gäller och följer instruktionerna i formulären.

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands, till exempel

  • personnummer

  • kvitton eller andra inköpshandlingar

  • kontonummer

  • polisanmälan

  • kontaktuppgifter till eventuella vittnen (om det exempelvis gäller en trafikolycka).

Jämför WaterCircles på Zmarta

Du kan jämföra WaterCircles mot andra försäkringsbolag via Zmartas jämförelsetjänst – kostnadsfritt! Att jämföra på egen hand är ofta både tidskrävande och krångligt. Men med hjälp av Zmarta kan du jämföra flera av Sveriges försäkringsbolag – samtidigt! Skriv bara in dina uppgifter i vårt formulär och klicka på jämför. Inom bara några sekunder får du dina priser, och kan i lugn och ro jämföra både priser och villkor för att sedan välja försäkringen som passar dig och dina behov bäst.

Priserna som visas är alltid samma som om du skulle köpa försäkringen direkt hos försäkringsbolaget. Prova att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara!

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Chatta med oss!